Spółka w Singapurze w pigułce

Singapur jest uznany najczystszym i najbezpieczniejszym krajem świata. Miasto-państwo słynie z licznych parków i ogrodów botanicznych. Natomiast przedsiębiorców często przyciąga Singapur, gdyż jest uznany za raj finansowy, w centrum miasta swoje siedziby mają najważniejsze światowe banki, przedstawicielstwa najpopularniejszych światowych marek i instytucji finansowych. Ta destynacja cieszy się dużym zainteresowaniem również mniejszych przedsiębiorców. Poniżej kilka ważnych informacji dotyczących prowadzenia biznesu w Singapurze.

Rodzaje spółek

W Singapurze można prowadzić biznes rejestrując różnego rodzaje działalność w tym:

– jednoosobowa działalność gospodarcza – podobnie jak w Polsce, JDG jest najprostszą formą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy;

– spółka cywilna – jest rodzajem umowy regulującej zasady współpracy jej stron, czyli wspólników, spółka ta nie posiada osobowości prawnej;

– spółkę komandytową – posiada co najmniej dwóch wspólników – jeden general partner – reprezentujący spółkę i odpowiadający majątkiem prywatnym za jej zobowiązania oraz limited partner –  który nie odpowiada za zobowiązania spółki, ale także nie ma prawa do reprezentacji tego podmiotu oraz

– spółki kapitałowe z których najbardziej popularna jest spółka exempt private company, używająca skrótu Pte Ltd. w nazwie. Jest to spółka której wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne i nie może być ich więcej niż 20.

– spółka „limited by shares” – spółka również korzystająca ze skrótu „Pte Ltd.”, jednak w jej przypadku nie ma wymogu aby wspólnikiem spółki były osoby fizyczne.

Charakterystyka spółek kapitałowych

1.         nazwa: nie może być tożsama z już zarejestrowaną spółką;

2.         obowiązek powołania sekretarza spółki w przeciągu 6 miesięcy od zawiązania spółki;

3.         co najmniej jeden wspólnik – brak ograniczeń dot. rezydencji wspólnika;

4.         co najmniej jeden lokalny członek zarządu – rezydent Singapuru, posiadający min. 18 lat;

5.         minimalny kapitał zakładowy – SGD 1;

6.         obowiązki sprawozdawcze: zgromadzenie wspólników – w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, złożenie sprawozdania termin: 7 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego;

7.         siedziba spółki: spółki muszą upewnić się, że ich siedziba jest otwarta i dostępna dla społeczeństwa przez co najmniej trzy godziny w zwykłych godzinach pracy każdego dnia roboczego. Dzień roboczy to każdy dzień z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Celem tego wymogu jest umożliwienie członkom społeczeństwa skontaktowania się w razie potrzeby ze spółką oraz ułatwienie dostarczania wszelkich dokumentów prawnych. Firmy i dyrektorzy, którzy nie spełnią tego wymogu, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 5000 USD.

Siedziba musi być adresem w Singapurze, ale nie musi to być miejsce prowadzenia działalności.

8. Umowa spółki: wspólnicy muszą zawrzeć umowę spółki, może zostać ona zawarta na wzorze.

Opodatkowanie spółki zarejestrowanej w Singapurze 

Spółka jest opodatkowana według stawki ryczałtowej w wysokości 17% dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

Zwolnienia:

A.Start-up

Dla spółek nowoutworzonych istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania, z wyjątkiem:

  • spółek, których podstawową działalnością jest holding inwestycyjny;
  • spółek, które zajmują się budową nieruchomości na sprzedaż, inwestycją lub jednym i drugim.

Nowo założona firma musi również:

  • być zarejestrowanym w Singapurze;
  • być rezydentem podatkowym Singapuru w bieżącym roku;
  • posiadać nie więcej jak 20 wspólników w roku bieżący. którzy:
    • są osobami fizycznymi; lub
    • co najmniej 1 akcjonariusz to osoba fizyczna posiadająca co najmniej 10% udziałów spółki.
Dochód do opodatkowania% zwolnienia z opodatkowaniaKwota zwolniona z opodatkowania
Pierwsze $100,000 75% $75,000 
Kolejne $100,000 50% $50,000 

Kwota zwolnienia:

Zwolnienie dotyczy spółek kwalifikujących się do zwolnienia przez pierwsze trzy lata funkcjonowania.

B. Częściowe zwolnienie z opodatkowania

Rok obrachunkowy 2020 i późniejRok obrachunkowy 2019 i wcześniej
75% zwolnienia na pierwsze $10,000 dochodu do opodatkowania; oraz kolejne 50% zwolnienia na kolejne $190,000 dochodu do opodatkowania. 75% zwolnienia na pierwsze $10,000 dochodu do opodatkowania; orazkolejne 50% zwolnienia na kolejne $290,000 dochodu do opodatkowania. 

Wszystkie spółki mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z podatku, chyba że uzyskują zwolnienie dla start-up’ów. 

Proces rejestracji:

Rejestracja spółki trwa ok. 3-4 tygodnie od zgromadzenia kompletu dokumentów dot. wspólników i zarządu.

Etap 1 – compliance – weryfikacja m.in. czym będzie zajmowała się spółka, kto jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki – skąd pochodzą środki na rejestrację spółki;

Etap 2 – rejestracja konta ACRA – 3 dni robocze;

Etap 3 – weryfikacja dostępności nazwy – 3 dni robocze;

Etap 4 – podpisywanie dok. spółki (obieg dokumentów);

Etap 5 – złożenie dok. do rejestru i rejestracja spółki ok. 3 dni robocze.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Tobie w doborze odpowiedniej formy prawnej oraz zapoznają Cię ze szczegółami prowadzenia biznesu w Singapurze.

Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o opodatkowaniu spółki w Singapurze zapraszam do zapoznania się naszą inną publikacją https://pla.partners/spolka-w-singapurze-podatki/

Decydując się na rejestrację spółki za granicą warto pamiętać również o CFC i zagadnieniu związanym z efektywnym zarządem, więcej dowiesz się tutaj: https://pla.partners/zmiany-w-klauzuli-cfc-od-2022-roku/ i tutaj https://pla.partners/spolka-za-granica-a-podatek-w-polsce/

Jeżeli prowadzisz już biznes w Singapurze pamiętaj o istotnych terminach, więcej dowiesz się tutaj: https://spolki.blog/obowiazki-sprawozdawcze-spolki-w-singapurze/

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.