Nowy obowiązek nałożony na spółki zarejestrowane w Singapurze – termin mija wkrótce

Przeczytasz w 2 minuty

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Jakie nowe obowiązki są nałożone na spółki z Singapuru?
  • Jaki jest termin sporządzenia dokumentacji?
  • Jakie informacje muszą zostać zawarte w nowym rejestrze?
  • Jaki jest termin na przygotowanie rejestru?
  • Gdzie rejestr musi być przechowywyany i czy dane w nim zawarte są publiczne?

Dnia 4 października 2022 weszły w życie zmiany wprowadzone do singapurskiego kodeksu spółek handlowych – The Companies Act. Zmiany te nakładają nowy obowiązek na spółki zarejestrowane w Singapurskim rejestrze handlowych (w tym również na spółki posiadające wspólników zagranicznych) tj. obowiązek prowadzenia rejestru wspólników nominowanych – Register of Nominee Shareholders („RONS”).


Definicja wspólnika nominowanego

Wspólnik jest uznany za wspólnika nominowanego (powierniczego) w przypadku gdy:

– wspólnik spółki jest zobowiązany (formalnie lub nieformalnie) do głosowania z akcji czy udziałów, zgodnie z instrukcją lub życzeniem innej osoby; oraz

– wypłacana dywidenda w związku z posiadanymi udziałami w spółce jest wypłacana powiernikowi/wspólnikowi nominowanemu na rzecz innej osoby.


Obowiązki wspólnika nominowanego

Wspólnik spółki (założonej przed 4 października 2022), który jest wspólnikiem nominowanym musi poinformować spółkę o tym fakcie i przekazać dane powierzającego:

  • w przeciągu 60 dni liczonych od dnia 4 października 2022 lub
  • w przeciągu 30 dni od dnia, w którym został wspólnikiem nominowanym.

Wspólnik nominowany musi również poinformować spółkę w przeciągu 30 dni, od momentu w którym przestał być wspólnikiem nominowanym.

Jeżeli zmienią się dane powierzającego, wspólnik – powiernik jest zobowiązany do poinformowania spółki o tych zmianach w przeciągu 30 dni od zaistnienia zmian.


Obowiązki spółki

WSZYSTKIE spółki muszą prowadzić RONS. Spółki zawiązane przed 4 października 2022, muszą prowadzić rejestr od 60 dnia po 4 października 2022, tj. 5 grudnia 2022.

Rejestr musi zawierać określone dane powierzającego, jeżeli natomiast spółka nie otrzymała takich danych i informacji o występowaniu w spółce stosunku powiernictwa musi ona w tym rejestrze wskazać: „na dzień [X] spółka nie otrzymała informacji o tym, aby w spółce występował wspólnik powierniczy”.


Przechowywanie rejestru

Spółka zobowiązana jest do przechowywania rejestru w miejscu jej siedziby lub w siedzibie osoby wyznaczonej do przechowywania Rejestru Wspólników Nominowanych.

Dane, które znajdują się w rejestrze nie są publiczne, jednak ACRA może zażądać wglądu do rejestru.

Jeżeli posiadasz spółkę zarejestrowaną w Singapurze i potrzebujesz pomocy z przygotowaniem rejestru, skontaktuj się z nami.

Więcej o spółce w Singapurze przeczytasz tutaj.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.