Cypr – rejestr beneficjentów rzeczywistych – automatycznie nakładane grzywny

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – system ostateczny

Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej, w związku z ogłoszeniem „Działania rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – system przejściowy” z dnia 08.05.2022 r. oraz w związku ze zbliżającym się wdrożeniem ostatecznej wersji elektronicznego systemu Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr beneficjentów rzeczywistych), które ma mieć miejsce w okolicach końca października 2023 r., wzywa wszystkie spółki utworzone lub zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa spółek (Companies Law Cap. 113), spółki europejskie (SE) i spółki osobowe, a także ich członków zarządu/wspólników, jeśli jeszcze tego nie zrobili, do przedstawienia danych i informacji swoich beneficjentów rzeczywistych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych Spółek i Innych Podmiotów Prawnych do 30 września 2023 r., aby uniknąć nałożenia grzywien i kar i/lub wszczęcia postępowania karnego z powodu nieprzestrzegania przepisów.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin na aktualizację

Ponadto, wraz z uruchomieniem systemu (docelowego), wchodzi w życie okres jednego (1) miesiąca na potwierdzenie i uzupełnienie danych, które zostały przesłane do systemu tymczasowego i zostaną przeniesione do systemu docelowego, termin ten tyczy się wszystkich podmiotów. W tym terminie należy również złożyć wnioski o wyłączenie jawności informacji, jeżeli taki dotyczy danego podmiotu.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – grzywny

Wskazujemy, że pod koniec okresu jednego (1) miesiąca rozpocznie się automatyczne nakładanie grzywien i kar na spółki nieprzestrzegające przepisów za pośrednictwem docelowego elektronicznego systemu Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zwracamy również uwagę, iż niezależnie od odpowiedzialności karnej, w przypadku nieprzestrzegania przepisów, spółka lub inna osoba prawna oraz każdy z jej urzędników podlega karze grzywny w wysokości dwustu euro (200 EUR) i karze dodatkowej w wysokości stu euro (100 euro) za każdy dzień naruszenia, z maksymalną grzywną w wysokości dwudziestu tysięcy euro (20 000 euro).Jeżeli nie dokonałeś zgłoszenia lub potrzebujesz porady w zakresie identyfikacji beneficjenta, dokonania zgłoszenia lub aktualizacji danych w rejestrze UBO na Cyprze skontaktuj się z nami.

Mimo, iż Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został zawieszony, o czym przeczytasz tutaj: https://spolki.blog/zawieszenie-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-na-cyprze/ spółki oraz jej organy nadal są zobowiązane takie dane w rejestrze zgłaszać i na bieżąco aktualizować.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeniesieniem biznesu na Cypr zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją https://pla.partners/spolka-na-cyprze-przeniesienie-na-wyspe-afrodyty/ Tutaj natomiast więcej informacji o opodatkowaniu na Cyprze https://pla.partners/spolka-na-cyprze-podatki/

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.