Współpraca Polski w sprawach podatkowych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się na współpracę w obszarze podatków. Oba kraje planują dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami dotyczącymi digitalizacji systemu podatkowego. Główne kwestie to m.in. wprowadzenie cyfrowego raportowania, analiza dużych zbiorów danych, wykorzystanie uczenia maszynowego oraz nowych technologii, takich jak blockchain, w sektorze publicznym.

Deklaracje o współpracy zostały podpisane przez ministrów finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Dhabi. Ta deklaracja otwiera drogę do rozpoczęcia współpracy między administracjami obu państw. Na tej podstawie zostaną zorganizowane dwustronne spotkania, które będą poświęcone wymianie doświadczeń w dziedzinie podatków.

Czy warto uruchomić biznes w Dubaju?

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są regionem, w którym przedsiębiorcy znajdują wiele atrakcyjnych możliwości. Istnieje co najmniej kilka czynników, które przyczyniają się do ich atrakcyjności. Po pierwsze, ZEA są znanym na całym świecie centrum biznesowym i finansowym. Miasta takie jak Dubaj i Abu Dhabi przyciągają inwestorów z całego świata, oferując stabilne i sprzyjające warunki gospodarcze. Infrastruktura biznesowa, w tym lotniska, porty i sieć komunikacyjna, jest dobrze rozwinięta, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Po drugie, ZEA cieszą się korzystnymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi, które sprzyjają działalności spółek. Istnieje wiele stref ekonomicznych i wolnych stref handlowych, które oferują preferencyjne warunki podatkowe, zwolnienia z ceł i ułatwienia w zakresie importu i eksportu towarów. To przyciąga przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć korzyści podatkowe i zwiększyć swoje szanse na sukces.

Po trzecie, ZEA mają bogate zasoby naturalne, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Duże rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego przyciągają inwestycje związane z przemysłem wydobywczym i energetycznym. To tworzy możliwości dla spółek działających w tych sektorach.

Po czwarte, ZEA to kosmopolityczne społeczeństwo, w którym spotyka się wiele kultur i narodowości. Jest to korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność na międzynarodową skalę i nawiązać kontakty z różnymi rynkami i klientami.

Spółka w ZEA – korzyści

Atrakcyjność spółek w ZEA wynika z korzystnego środowiska biznesowego, stabilności politycznej, sprzyjających przepisów i dostępu do globalnych rynków. To sprawia, że ZEA są miejscem, w którym spółki mogą rozwijać się i odnosić sukcesy.

Twoja spółka w Emiratach

Przeczytaj więcej o:

Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem spółki w Emiratach, skontaktuj się z nami.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.