Rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA od 2024 r.

Corporate Transparency Act (CTA) – ustawa dotycząca przejrzystości korporacyjnej – będąca częścią ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu pieniędzy z 2020– wprowadza obowiązek raportowania beneficjentów rzeczywistych pewnego rodzaju spółek (LLC i Corp) oraz innych podmiotów utworzonych celem prowadzenia biznesu w Stanach – rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA. Podmiotem zbierającym zgłoszenia będzie Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), który to będzie udostępniał zgormadzone dane odpowiednim organom i instytucjom finansowym. Ustawa ma na celu uniemożliwienie przestępcom, terrorystom i skorumpowanym oligarchom ukrywanie nielegalnych środków oraz majątku w Stanach.

Które podmioty są zobowiązane do dokonania zgłoszenia UBO (rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA)?

Reporting companies” o których mowa w ustawie są zobowiązane do zgłaszania ich beneficjentów rzeczywistych. Istnieją dwie kategorie spółek objętych ustawą:

– domestic reporting company – lokalna społka w tym:

  • Corporation
  • LLC
  • Każdy inny podmiot rejestrowany poprzez zgłoszenie dokumentu założeniowego do Sekretarza Stanu lub innego podobnego organu zgodnie z przepisami danego stanu lub przez plemię indiańskie.

– foreign reporting company – zagraniczna spółka raportująca – to spółka:

  • Corporation, LLC lub inny podmiot zrejestrowany na gruncie prawa obcego, oraz
  • zarejestrowany w Stanach jako podmiot prowadzący działalność w którymkolwiek stanie lub w ramach jurysdykcji plemienia, poprzez złożenie dok. do Sekretarza Stanu, lub innego podobnego organu na gruncie prawa amerykańskiego lub plemienia indiańskiego.

W przypadku definicji zarówno krajowych, jak i zagranicznych spółek raportujących „stan” oznacza dowolny stan w Stanach Zjednoczonych, Dystrykcie Kolumbii, Wspólnocie Portoryko, Wspólnocie Marianów Północnych, Samoa Amerykańskim, Guamie, U.S. Wyspach Dziewiczych i wszelkich innych wspólnotach, terytoriach lub posiadłościach Stanów Zjednoczonych.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki (rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA)?

Ogólnie rzecz biorąc, beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna (1), która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje

istotną kontrolę” nad spółką raportującą lub (2) kto jest bezpośrednim lub pośrednim właścicielem lub kontroluje 25 procent lub więcej „udziałów” spółki raportującej.

Czy dana osoba sprawuje „istotną kontrolę” nad spółką raportującą zależy od władzy, jaką sprawuje nad spółką raportującą. Ustawa określa zakres działań, które mogą stanowić istotną kontrolę nad spółką raportującą. Na tej liście znajdują się wszyscy, którzy są w stanie podejmować ważne decyzje w imieniu podmiotu. Podejście FinCEN ma na celu zlikwidowanie luk prawnych, które umożliwiają tworzenie struktur korporacyjnych, które ukrywają właścicieli spółek. Ma to kluczowe znaczenie dla zdemaskowania anonimowych firm fasadowych.

Ponadto uważa się, że kadra kierownicza zawsze sprawuje znaczną kontrolę nad firmą raportującą.

Jaki jest powód wprowadzenia obowiązku raportowania (rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA)?

Bardzo niewiele stanów lub terytoriów USA wymaga od firm ujawniania informacji na temat ich faktycznych właścicieli — osoby fizyczne, które są właścicielami lub kontrolują firmy. Ten brak przejrzystości pozwala kryminalistom, skorumpowanym urzędnikom i innym osobom ukrywać swoją tożsamość i prać nielegalne środki w Stanach Zjednoczonych przy użyciu spółek „wydmuszek”.

Ustawa ma na celu zwiększenie zdolność FinCEN i innych agencji do ochrony bezpieczeństwa narodowego USA i systemu finansowego USA przed nielegalnym wykorzystaniem oraz do dostarczania istotnych informacji organom bezpieczeństwa narodowego, wywiadowi i organom ścigania, aby pomóc w zapobieganiu praniu lub ukrywaniu pieniędzy i innych aktywów w Stanach Zjednoczonych przez handlarzy narkotyków, oszustów, skorumpowanych osób fizycznych, w tym oligarchów.

Jakie dane należy zgłosić (rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA)?

Przy składaniu raportów do FinCEN  firma zgłaszająca musi zostać zidentyfiowana a w raporcie należy wskazać cztery informacje o każdym z jej beneficjentów rzeczywistych: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres oraz niepowtarzalny numer identyfikacyjny i kraj wydający ten numer – zgłoszenie dokonane jest na podstawie dokumentu identyfikacyjnego – skanu takiego dokumentu.

Terminy (rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA)

  • data wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2024 r.
  • spółki raportujące utworzone lub zarejestrowane przed 1 stycznia 2024 r. będą miały rok (do 1 stycznia 2025 r.) na złożenie raportów, natomiast spółki raportujące utworzone lub zarejestrowane po 1 stycznia 2024 r. będą miały 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ich utworzeniu lub rejestracji na złożenie raportów
  • spółki mają 30 dni na zgłoszenie zmian w informacjach zawartych we wcześniej złożonych zgłoszeniach i muszą poprawić nieaktualne lub błędne informacje, które były złożone we wcześniejszych zgłoszeniach. Termin na aktualizacje to 30 dni od momentu, w którym spółka dowie się o tym, iż dane ówcześnie zgłoszone są nieaktualne lub błędne.

Jeżeli prowadzisz biznes w Stanach, skontaktuj się z nami a pomożemy Tobie złożyć odpowiednie zgłoszenia w terminie. Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki w USA napisz do nas, nasi eksperci wyjaśnią Tobie wszelkie kwestie, które musisz wiedzieć przed rejestracją spółki w Stanach.

Więcej o spółkach w USA dowiesz się tutaj: https://pla.partners/spolka-w-usa-ccorp-scorp-passthrough-llc-corp/ i tutaj

Jeżeli planujesz otwarcie biznesu za granicą zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które Ciebie dotyczą:

https://pla.partners/zmiany-w-klauzuli-cfc-od-2022-roku/ i https://pla.partners/spolka-za-granica-a-podatek-w-polsce/

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.