Likwidacja spółki w Holandii

Przedsiębiorcy często rejestrują podmioty za granicą, licząc na korzystne warunki dla rozwoju firm, możliwość efektywnego rozszerzenia działalności na nowe rynki oraz celem uniknięcia „wysokiego” opodatkowania. Nastawieni są wówczas na odniesienie sukcesu i na pomnażanie swojego majątku. Zdarza się, jednak iż z przyczyn biznesowych muszą taką spółkę zlikwidować.


ROZWIĄZANIE OSOBY PRAWNEJ

Holenderska spółka B.V. (odpowiednik polskiej sp. z o.o.) posiada osobowość prawną. W związku z tym należy wpierw rozwiązać osobę prawną poprzez sporządzenie oraz zatwierdzenie przez wspólników na Zgromadzeniu Wspólników aktu rozwiązania. W takim akcie powinny znaleźć się informacje o dacie rozwiązania, o osobie likwidatora, a także dane osoby pełniącej funkcje powiernika ksiąg wraz z miejscem ich przechowywania.

Następnie akt rozwiązania składany jest w Holenderskiej Izbie Handlowej.

Od momentu podjęcia aktu rozwiązującego należy posługiwać się nazwą firmy z dopiskiem „w likwidacji”.


LIKWIDACJA AKTYWÓW

Następnym krokiem jest ustalenie czy likwidowana spółka posiada jakieś aktywa, pasywa lub inne zobowiązania. W prawie holenderskim istnieją dwa sposoby na likwidację aktywów spółki holenderskiej:

– likwidacja standardowa, – tzw. „turbo-likwidacja”.

Pierwsza z nich – likwidacja standardowa – ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka posiada aktywa (np. nieruchomości). Muszą one zostać sprzedane bądź upłynnione w inny sposób przez likwidatora przed zamknięciem spółki. Dodatkowo należy zamieścić ogłoszenie w codziennej gazecie ogólnokrajowej w Holandii, informujące o rozwiązaniu spółki oraz o miejscu, w którym przez następne 7 lat będą przechowywane dokumenty spółki. Ostatnim krokiem jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego spółki, a następnie bilans wraz z wnioskiem o zlikwidowanie spółki przekazywane są do Holenderskiej Izby Handlowej.

„Turbo-likwidacja” jest przyśpieszonym trybem likwidacji spółki w Holandii, który trwa o wiele krócej niż standardowa likwidacja (mniej niż 2 miesiące). Z tej metody można skorzystać w przypadku kiedy spółka nie ma żadnych zobowiązań, nie posiada pracowników, a jej działalność praktycznie nie była prowadzona. W tym przypadku pomija się proces likwidacji, ponieważ nie ma żadnych aktywów do likwidowania. Należy jedynie sporządzić bilans likwidacyjny spółki, a następnie złożyć wniosek o zlikwidowanie spółki do Holenderskiej Izby Handlowej (KvK).


Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy w likwidacji Twojej B.V. – skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach w Holandii – zajrzyj tutaj.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.