Spółka w Estonii – nowe obowiązki, potencjalne grzywny i wykreślenie spółki z rejestru – nowelizacja kodeksu w 2023

Przeczytasz 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja kodeksu estońskiego?
  • Jakie zmiany mogą mieć wpływ na spółkę która już prowadzi biznes w Estonii?
  • Jak zmienia się procedura rejestracji spółki?
  • Czy Twoja spółka może zostać wykreślona z rejestru zgodnie z nowymi regułami?

W 2023 roku mają miejsce duże zmiany w ustawach regulujących prawo spółek w Estonii. Głównym celem jest uproszczenie czynności zarówno przedsiębiorców, jak i rejestratora, w tym zapewnienie osobom trzecim pewności prawnej w zakresie polegania na danych rejestrowych. Wprowadzono zatem m.in. zasady dotyczące możliwości nałożenia grzywny na spółki, które nie aktualizują danych w rejestrze.


Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego

Od 1995 roku minimalny kapitał zakładowy spółki estońskiej wynosił 2.500 euro. W praktyce powodowało to, iż większość przedsiębiorców rejestrowało spółkę z minimalnym kapitałem w ogóle nie zastanawiając się ile kapitału na początek tak naprawdę spółka potrzebuje. Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono minimalny kapitał na poziomie 1 euro centa dla jednoosobowej spółki OÜ, a minimalna wartość jednego udziału to 1 euro cent. Ponadto w przypadku, gdy kapitał zakładowy wynosi poniżej 50.000 euro nie trzeba przedkładać potwierdzenia wpłacenia kapitału na rachunek bankowy.


Brak złożenia rocznego sprawozdania finansowego skutkuje wykreśleniem spółki z rejestru

Estońskie spółki są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego na spółkę może zostać nałożona grzywna w min. kwocie 300 euro. Według nowych zasad, w przypadku zwłoki przekraczającej 3 miesiące, spółka może zostać wykreślona z rejestru. Zostaną wprowadzone regulacje dotyczące możliwości przywrócenia spółki do rejestru w przeciągu 3 lat.

Spółka może również zostać wykreślona z rejestru jeżeli nie posiada obowiązkowej osoby do kontaktu z urzędami (contact person) – zasady wchodzą w życie 30 kwietnia 2023 roku.


Możliwość określenia daty wpisu w rejestrze

Od 2024 r. spółki będą mogły zarezerwować proponowaną nazwę na okres do sześciu miesięcy. Przy rezerwacji nazwy należy określić zakres działalności firmy, dla której nazwa będzie używana, a także formę organizacyjno-prawną spółki.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach można zażądać wpisu do rejestru w określonym terminie. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy konieczne jest, aby połączenie stało się skuteczne w określonej dacie.

Wniosek o dokonanie wpisu w określonym terminie można złożyć jedynie przy wniosku o zmianę danych, nie w przypadku wniosku o rejestrację nowej spółki estońskiej. Opłata urzędowa za rezerwację nazwy wynosi 150 euro i nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania nazwy.


Wpis wspólników w rejestrze

Dotychczas listę wspólników prowadził zarząd spółki. Dane wspólników owszem były publicznie dostępne w rejestrze handlowym, ale dane te były podawane informacyjne, a nie jako wiążące wpisy w rejestrze handlowym.

Od 1 września 2023, nowe przepisy przewidują, że lista wspólników będzie odtąd prowadzona w rejestrze handlowym. Spółka ma obowiązek jej aktualizowania, będzie można polegać na danych wpisanych do rejestru handlowego oraz umożliwi to nabycie udziałów spółki w dobrej wierze.


Zmiany dot. wymogu zaangażowania biegłego przy aporcie

Zarząd ma obowiązek wycenić wartość wkładu niepieniężnego. Zarząd był zobowiązany do zaangażowania biegłego do wyceny aportu w przypadku, gdy spółka posiadała kapitał zakładowy co najmniej 25.000 euro, a wkład niepieniężny przekraczał wartość 1/10 kapitału lub jeżeli wszystkie wkłady niepieniężne takiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły łącznie więcej niż połowę kapitału zakładowego. Zgodnie z nowelizacją przepisów, wkłady niepieniężne powinny być badane przez biegłego w przypadku, gdy ich wartość jest większej wartości, czyli przekracza EUR 50.000.


Nowelizacja kodeksu estońskiego – dowiedz się więcej, skontaktuj się z nami

Jeżeli posiadasz spółkę w Estonii i chcesz dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach i sprawdzić czy dotyczą Twojego podmiotu skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Jeżeli nie posiadasz spółki w Estonii, a chciałbyś ją założyć i dowiedzieć się więcej o prowadzeniu biznesu w Estonii nasi doradcy z przyjemnością Tobie pomogą w tym procesie i rozjaśnią wszelkie wątpliwości.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu estońskiej spółki zapraszam do przeczytania naszych publikacji:

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.