Kolejne kraje blokują dostępy do Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych

Przeczytasz w 2 minuty.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 22 listopada 2022r., został zawieszony dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych w tym m.in. strona luksemburskiego Rejestru Beneficjentów Gospodarczych. TSUE stwierdził nieważność przepisu, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby informacje o beneficjentach rzeczywistych były we wszystkich przypadkach udostępniane każdej osobie.

Zobacz także poprzedni wpis:

Jak do tego doszło?

Wyrok TSUE został wydany w skutek zapytania prejudycjalnego wysłanego przez Luksemburg, celem orzeczenia w sprawie interpretacji europejskiej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (ustawa o AML).

Sprawa rozpoczęła się przed Sądem Okręgowym w Luksemburgu. Wspólnik spółki z Luksemburga złożył wniosek do sądu „o ograniczenie dostępu opinii publicznej do informacji dotyczących beneficjentów spółki”. Organ jednak odmówił utajnienia danych beneficjenta, w wyniku tego sąd luksemburski wysłał zapytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Luksemburg jest jednym z wielu krajów w UE, w którym interesy prowadzi wielu przedsiębiorców z całego świata, co wynika z korzystnych regulacji podatkowych. Kapitał w Luksemburgu w większości pochodzi od zagranicznych przedsiębiorców.

Co stwierdziło TSUE w swoim wyroku?

W wyroku TSUE stwierdził że dostęp społeczeństwa do rejestru nie jest niezbędny do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ale że może prowadzić do potencjalnego nadużycia danych osobowych beneficjentów rzeczywistych spółek.

TSUE, swoim wyrokiem chce zmniejszyć transparentność rejestrów, biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych osób figurujących tam. Jak twierdzi, dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych przez wszystkich bez ograniczeń, stanowi „poważną ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych”. Według TSUE przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie jest wystarczającym wytłumaczeniem na to, że do rejestru ma dostęp całe społeczeństwo.

W jakich krajach zawieszono już Rejestry Beneficjentów Rzeczywistych?

Na obecną chwilę, zawieszone pozostają rejestry beneficjentów w:

– Holandii (KvK),

– Luksemburgu (RBE),

– Niemczech (Transparenzregister),

– Austrii (BORA),

– Irlandii (RBO),

– Malcie (MBR),

– Cyprze (ROC).

W zeszłym tygodniu dostęp do rejestru beneficjentów w Luksemburgu odzyskali niektórzy specjaliści. Niedługo większość podmiotów mających uzasadniony interes prawny uzyska dostęp do rejestru.

Na Cyprze w dniu 3 stycznia 2023 roku, Registrar of Companies (ROC) ogłosił, że zawieszony dostęp do rejestrów beneficjentów nie będzie dotyczył podmiotów zobowiązanych (np. instytucje finansowe, kredytowe, itp.) będą musiały złożyć tzw. „oficjalne oświadczenie”, celem uzyskania dostępu do rejestru w przyszłości. W ramach tego procesu podmioty, które złożyły to oświadczenie miałyby dostęp do rejestru jedynie celem przeprowadzenia procesu KYC. Za złożenie fałszywego oświadczenia, może grozić postępowanie karne za krzywoprzysięstwo.

Co się zmieni?

Przede wszystkim inicjowanie działań AML w odniesieniu do europejskich podmiotów korporacyjnych będzie utrudnione, identyfikacja beneficjentów rzeczywistych będzie zajmowała więcej czasu. Od tej pory specjaliści będą musieli znaleźć szybszy, alternatywny sposób na pozyskiwanie informacji o beneficjentach.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.