Cypr – publiczny dostęp do rejestru beneficjentów zawieszony

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Dlaczego rejestr został zawieszony?
  • W jakich krajach rejestr został zawieszony?
  • Kto ma dostęp do danych w rejestrze?
  • Czy spółka nadal ma obowiązek aktualizować dane w cypryjskim rejestrze?

Dlaczego rejestr został zawieszony?

Cypryjski wydział rejestru spółek i własności intelektualnej ogłosił, iż w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2022 (sprawy C-37/20 i C-601/20) zawiesza publiczny dostęp do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z wyżej wskazanym wyrokiem TSUE, stwierdzono nieważność art. 30 ust. 5 lit. c) V Dyrektywy AML, który zobowiązuje państwa członkowskie UE do udostępnienia publicznie co najmniej części danych zawartych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych tj. imię, nazwisko, miesiąc, rok urodzenia oraz państwo zamieszkania i obywatelstwo, a także informacja o posiadanej własności lub charakterze sprawowanej kontroli. Trybunał uzasadnił, iż udostępnianie publicznie danych w rejestrze stanowi poważną ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych, które ma zapewniać art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


Czy spółka nadal ma obowiązek aktualizować dane w cypryjskim rejestrze?

Pamiętać należy, iż rejestr beneficjentów nadal będzie funkcjonował i spółki mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych podczas rejestracji spółki i są zobowiązane do aktualizacji tych danych w przypadku jakichkolwiek zmian. Dostęp do danych w rejestrze nie będzie jednak publiczny, do danych mają mieć dostęp podmioty, które posiadają w tym uzasadniony interes, podmioty obowiązane lub organy i jednostki analityki finansowej.

Wyrok TSUE obliguje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rejestru. Na tę chwilę na ograniczenie dostępu do rejestru zdecydowały się władze Cypru. Jednak wkrótce podobnych zmian powinniśmy spodziewać się w Polsce, w której także funkcjonuje Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Na tę chwilę w Polsce po wskazaniu numeru NIP można uzyskać bezpłatnie dostęp do wszystkich danych wpisanych do rejestru.


Kto ma dostęp do danych w rejestrze?

Swobodny dostęp do danych w rejestrze beneficjentów argumentowano przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednak Trybunał uznał, iż taka argumentacja nie jest dostateczna, aby upublicznić tak wrażliwe dane, gdyż benefity uzyskane z przekazania tych danych nie rekompensują naruszenia praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rejestrze beneficjentów rzeczywistych czy spółkach za granica skontaktuj się z naszymi ekspertami.  

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.