Jak zmienić rezydencje podatkową? O tym zapominają przedsiębiorcy.

Przeczytasz w 5 minut.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Czym jest zmiana rezydencji podatkowej?
 • Jak zmiana rezydencji podatkowej wygląda w praktyce?
 • Zmiana rezydencji podatkowej – o czym najczęściej zapominają przedsiębiorcy?
 • Gdzie warto się przeprowadzić?
 • Gdzie nie płaci się podatków?

W którym kraju ubiegać się o rezydencję podatkową i z czym się to wiąże?

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zatem osoby fizyczne muszą opodatkować swoje ogólnoświatowe dochody, niezależnie od tego, gdzie te przychody są osiągane.

Definicja „miejsca zamieszkania” została sprecyzowana przez ustawodawcę i przy analizie gdzie jest nasze miejsce zamieszkania na potrzeby rezydencji podatkowej należy wziąć następujące kryteria:

1) posiadanie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy pamiętać, iż łącznik „lub” oznacza, iż wystarczy spełnić tylko jedną z ww. przesłanek, aby zostać uznany za polskiego rezydenta podatkowego.


Ośrodek interesów życiowych

Kryterium przebywania na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku jest łatwe do ustalenia czy potwierdzenia – jest to kryterium obiektywne. Natomiast kwestia związana z określeniem swojego centrum interesów życiowych już nie jest zero-jedynkowa. Co zatem należy wziąć pod uwagę, aby zmiana rezydencji podatkowej była udana? Kryteria brane pod uwagę to m.in. powiązania osobiste, więzi rodzinne i ekonomiczne, m.in. źródła dochodu, posiadane inwestycje, rachunki bankowe, miejsce przebywania najbliższej rodziny, więzi towarzyskie, zatrudnienie, miejsce położenia majątku (majątek ruchomy i nieruchomy), działalność polityczna, kulturalna, zaciągnięte kredyty.


Jak w praktyce wygląda zmiana rezydencji podatkowej – o czym należy pamiętać?

Jeżeli chcemy zmienić rezydencję podatkową i nie płacić podatków w Polsce należy upewnić się, iż nie spełniamy przesłanek polskiej rezydencji wskazanych powyżej.

Zatem nie możemy przebywać w Polsce powyżej 183 dni i nie możemy posiadać w kraju ośrodka interesów życiowych. Jeżeli pracujemy za granicą nawet przez 7 miesięcy w roku, a nasza rodzina, dzieci, nieruchomości, samochód pozostaje w Polsce, to te okoliczności mogą świadczyć o tym, że nasza rezydencja podatkowa nadal jest w Polsce.

W przypadku kontroli możemy zostać poproszeni o udowodnienie, iż nie posiadamy już rezydencji podatkowej w Polsce. Warto w kraju w którym uzyskujemy rezydencję podatkową wystąpić o certyfikat rezydencji, natomiast należy pamiętać iż sam fakt posiadania certyfikatu rezydencji innego kraju wcale nie oznacza, iż utraciliśmy polską rezydencję podatkową. Często polscy przedsiębiorcy o tym zapominają, zakładając, iż wylegitymowanie się np. maltańskim certyfikatem rezydencji podatkowej załatwia sprawę definitywnie. Zatem dwie kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę kiedy chcemy zmienić rezydencję podatkową to:

– uzyskanie i spełnienie warunków w kraju docelowym – celem uzyskania tam certyfikatu rezydencji oraz równie ważna

– utrata rezydencji podatkowej w Polsce.


Podwójna rezydencja podatkowa

Każdy z krajów może zastosować swoje własne kryteria uznawania podatnika za rezydenta. Może prowadzić to w efekcie do zaistnienia sytuacji, gdy podatnik jest traktowany jako rezydent przez obydwa kraje strony umowy. Problem ten pozwalają rozwiązać reguły zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to porozumienie zawierane między różnymi krajami. Porozumienie to ma na celu unikanie dwukrotnych roszczeń podatkowych od tych samych dochodów.

W ramach tie-breaking rules badane są kolejno punkty z poniższej listy:

 • stałe miejsce zamieszkania,
 • powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
 • przebywanie za granicą,
 • obywatelstwo,
 • wzajemne porozumienie umawiających się państw.

Jeżeli podczas analizy powyższe kryteria będą miały zastosowanie do jednego państwa w którym przebywa osoba fizyczna, to państwo uznajemy za miejsce rezydencji podatkowej.


Gdzie najchętniej wyprowadzają się Polacy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytanie, gdyż każdy indywidualnie decyduje gdzie chce zamieszkać i bierze pod uwagę różne kryteria, w tym związane z kulturą, religią, położeniem geograficznym, połączeniami lotniczymi, łatwością w przeprowadzce, rozwiązaniami technologicznymi etc. Jednak czynnikiem często branym pod uwagę są aspekty podatkowe i w tych przypadkach warto wiedzieć co proponują poniższe kraje:

– Dubaj –  w Emiratach nie występuje podatek od osób fizycznych (PIT), ani podatek od spadków i darowizn. Z tej perspektywy kraj ten jest często określany przez przedsiębiorców jako „raj podatkowy”. Zarówno osoby pracujące na zagranicznym kontrakcie, jak i właściciele firm zarabiających za granicą cały zarobek mogą przelać do swojej kieszeni. Z wynagrodzeń nie pobiera się też składek na ubezpieczenia społeczne.

Dowiedz się więcej o prowadzeniu biznesu w Dubaju.

– Portugalia: w tym kraju można uzyskać status NHR (non-habitual resident). NHR to specjalny status podatkowy dostępny pod pewnymi kryteriami kwalifikacyjnymi dla imigrantów, którzy niedawno przeprowadzili się do Portugalii. Status ten daje pewne zwolnienia podatkowe i przywileje na okres 10 lat.

Więcej informacji o spółce w Portugalii.

– Malta: na tej wyspie można uzyskać status rezydenta i skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania w ramach The Malta Residence Programme. Po zatwierdzeniu wniosku i spełnieniu wymogów wynikających z „Maltańskiego Programu Rezydencji” wnioskodawcy mogą korzystać ze specjalnego i korzystnego statusu podatkowego i traktowania, który w skrócie polega m.in. na:

 • 15% zryczałtowana stawka podatku od wszystkich dochodów przekazywanych na Maltę,
 • brak podatku od dochodów uzyskanych poza Maltą, ale nie otrzymanych na Malcie,
 • brak podatku na Malcie od zysków kapitałowych, nawet jeśli zostały otrzymane na Malcie, ale realizowane poza.

Wnioskodawcy będą również uprawnieni do ulgi z tytułu podwójnego opodatkowania, która w przeciwnym razie zostałaby poniesiona z dochodu uzyskanego poza Maltą.

Dowiedz się więcej o prowadzeniu firmy na Malcie.


Skontaktuj się z nami

Jeśli interesuje Cię zmiana rezydencji podatkowej i planujesz wyprowadzkę do innego kraju, np. Dubaju, Portugalii czy Malty, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zaplanować konsekwencje prawne i podatkowe, a także pomożemy w dochowaniu wszelkich formalności.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.