Cypr – Digital Nomad Visa

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Kto to jest Digital Nomad?
 • Co to jest Digital Nomad Visa?
 • Jakie obowiązki należy spełnić, aby uzyskać wizę Digital Nomad na Cyprze?
 • Ile trwa okres rozpoznania wniosku?
 • Jakie są zalety Digital Nomad na Cyprze?

Digital Nomad – o kim mowa?

Digital Nomad określa osoby, które mogą pracować zdalnie, z praktycznie każdego zakątka świata, gdyż do pracy potrzebują głównie laptopa i dostępu do internetu. Od czasów pandemii taki model pracy jest coraz bardziej popularny, w związku z powyższym część państw postanowiło przystosować swoje regulacje do nowej rzeczywistości i zaproponować rozwiązanie prawno-podatkowe dla tych specjalistów.


Digital nomad visa – cypryjskie rozwiązanie

Rząd cypryjski wprowadził nowy rodzaj pozwolenia na pobyt, dla osób które chcą zamieszkać na Cyprze jednocześnie pracując dla firmy znajdującej się w innym kraju.


Kto może ubiegać się o digital nomad na Cyprze?

Program przeznaczony jest dla obywateli krajów trzecich tzn. spoza UE czy EOG, musza oni spełniać następujące wymogi:

 • wykonują pracę zdalną przy wykorzystaniu środków technologii telekomunikacyjnej;
 • pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadający klientów poza Cyprem, właściciele innowacyjnych firm, freelancerzy pracujący dla firmy znajdującej się poza Cyprem;
 • mogący udowodnić, iż posiadają stabilny miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej EUR 3.500 (po odliczeniu wszelkich składek zdrowotnych i podatków).

Początkowo rząd cypryjski wprowadził limit 100 wiz, które mogły być wydane aplikantom, ta liczba została powiększona do 500.


Zalety programu Digital Nomad na Cyprze

Osoby, które uzyskają status Digital Nomad na Cyprze mogą cieszyć się następującymi benefitami:

 • mają prawo zamieszkania na Cyprze przez okres roku, z możliwością odnowienia wizy na okres kolejnych dwóch lat;
 • członkowie rodziny osoby, która uzyskała Digital Nomad wiza mogą również na ten okres przeprowadzić się na Cypr, im zostanie wydana karta pobytu na ten sam okres co wiza głównemu wnioskodawcy. Pamiętać należy, iż pozwolenie na pobyt nie upoważnia członków rodziny do podjęcia pracy na Cyprze;
 • jeżeli Digital Nomad spędzi w kraju ponad 183 dni w danym roku kalendarzowym nabędzie tam (na Cyprze) rezydencję podatkową  i będą mogli skorzystać z cypryjskich rozwiązań podatkowych. Jeżeli dana osoba spędzi na Cyprze mniej jak 183 dni, jednak więcej jak 60, nadal może być uznana za cypryjskiego rezydenta podatkowego, jednak w tym przypadku należy spełnić jeszcze dodatkowe kryteria.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmiany rezydencji podatkowej, kliknij tutaj.


Jak uzyskać Digital Nomad visa?

Osoba z kraju trzeciego może wjechać na terytorium Cypru na bazie wizy turystycznej, następnie w przeciągu 3 miesięcy musi złożyć wniosek w Civil Registry and Migration Department wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek powinien być rozpoznany w przeciągu 7 tygodni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 Oprócz wypisanego wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające:

 • miejsce zamieszkania;
 • posiadanie dochodu o odpowiedniej kwocie, jak wyżej wskazano min. EUR 3.500 miesięcznie;
 • posiadanie odpowiedniej polisy – ubezpieczenia medycznego;
 • czysta kartoteka karna;
 • oświadczenie, iż ani wnioskodawca, ani członkowie jego rodziny nie planują podejmować pracy na Cyprze.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się „Gdzie warto przeprowadzić się do pracy zdalnej”, kliknij tutaj.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.