Portugalia: mój wniosek o nadanie statusu NHR został odrzucony. Co teraz?

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Co to jest status NHR? Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać status?
  • Co zrobić, gdy nasz wniosek o status NHR nie został pozytywnie rozpatrzony?
  • Czy od decyzji odmownej można złożyć zażalenie?

Odrzucenie wniosku NHR przez organy – powody

Zdarza się, iż wniosek o nadanie statusu NHR jest odrzucany przez portugalskie organy podatkowe, mimo że podatnik spełnia wszystkie przesłanki do uzyskania tego statusu i powinien być w stanie skorzystać z tego specjalnego statusu podatkowego.

Najczęściej spotykamy się z odrzuceniem wniosku ze względu na to, że wniosek NHR nie został złożony w terminie, np. do 31 marca roku następującego po rejestracji podatnika jako rezydent (np. 2021 – rejestracja do 31 marca 2022).

Zdarzają się również przypadki odrzucenia wniosku, gdyż podatnik był już zarejestrowany jako rezydent podatkowy w Portugalii mimo, iż wnioskodawca nie zdaje sobie z tego sprawy. W takim przypadku również wniosek zostanie odrzucony.

Niemniej jednak, istnieją instrumenty pozwalające na działanie w przypadku, gdy wniosek NHR nie został złożony w terminie.


Odrzucony wniosek NHR – czy można się odwołać?

Jednym ze sposobów działania na odrzucenie wniosku NHR jest złożenie odwołania w celu uchylenia decyzji i uzyskania statusu podatkowego NHR na całe 10 lat.

W ostatnim czasie portugalski arbitrażowy sąd podatkowy Portugese Arbitral Tax Court (v.g. CAAD) wydał dwie decyzje (sprawy nr 777/2020-T i 188/2020-T), w których podatnik wniósł odwołanie poprzez złożenie rocznego rozliczenia podatkowego, uzasadniając, że był uprawniony do skorzystania z reżimu NHR, mimo że nie złożył wniosku NHR w terminie, a nawet mimo tego, że jego wniosek NHR został odrzucony przez portugalski organ podatkowy.

Sąd orzekł na korzyść podatnika i uznał, że ma on prawo do opodatkowania dochodów zgodnie z reżimem podatkowym NHR, mimo że nie dotrzymał terminu na złożenie wniosku NHR.

W ocenie Sądu, wymóg złożenia wniosku, który pozwoli na skorzystanie ze statusu NHR, do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym podatnik został rezydentem podatkowym Portugalii, jest w istocie normą proceduralną mającą na celu zapewnienie sprawnego działania systemu podatkowego.

Dla Sądu są istotne tylko i wyłącznie wymogi ustanowione przez portugalski kodeks podatku dochodowego od osób fizycznych – Portugese Personal Income Tax Code – a te przestawiają się następująco:

  • nabycie portugalskiej rezydencji podatkowej;
  • podatnik nie mógł być rezydentem podatkowym Portugalii w ciągu ostatnich pięciu lat.

Tym samym w ocenie Sądu niezłożenie wniosku NHR w terminie nie stanowi podstawy do odmowy podatnikowi prawa do opodatkowania dochodów zgodnie z reżimem NHR, jeżeli spełnia on przesłanki ustawowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla wszystkich tych, których wnioski zostały odrzucone, istnieje możliwość składania odwołania od negatywnej decyzji organów. Jednak należy pamiętać iż orzeczenia sądu wiążą organ podatkowy tylko w odniesieniu do danego podatnika, którego wniosek czy tez jego odrzucenie było przedmiotem rozważań Sądu.

W związku z powyższym najprawdopodobniej w przypadku odrzucenia wniosku o nadanie statusu NHR, jeżeli chcemy się od tej decyzji odwołać, będzie trzeba sprowadzić postępowanie na drogę sądową.


Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o statusie NHR kliknij tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą rezydencji podatkowej zapraszamy do naszej publikacji „Zmiana rezydencji podatkowej – mity i fakty”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.