Anonimowa spółka za granicą

Przeczytasz w 4 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • czy istnieje możliwość powołania anonimowej spółki za granicą?
 • kto może ustalić skład wspólników spółki?
 • gdzie raportowani są beneficjenci spółki?
 • jakie informacje dotyczące beneficjentów są przekazywane do władz?
 • czym jest CRS?

Otrzymujemy zapytania czy istnieje możliwość założenia anonimowej spółki, tzn. takiej, w której nie widać wspólnika lub beneficjenta rzeczywistego. O beneficjencie rzeczywistym przeczytasz tutaj.


Czy w Europie można założyć anonimową spółkę? Anonimowość przed „sąsiadem”.

Wszystko zależy od tego jakiej rodzaju i poziomu anonimowości szukamy. Można spółkę uznać za anonimową już w momencie, gdy dane wspólników nie są ujawniane w rejestrze przedsiębiorców. Jeżeli o takiej anonimowości mówimy, to tak – nie we wszystkich rejestrach handlowych ujawnia się informacje o wspólnikach. W przypadku niektórych spółek w Luksemburgu informacje te nie są ujawniane.

Natomiast wspomnieć należy, iż w związku z wprowadzeniem przepisów unijnych dotyczących rejestrów beneficjentów rzeczywistych w krajach Unii Europejskiej rejestrując spółkę w rejestrze handlowym równolegle należy złożyć wniosek o wpis beneficjentów do odrębnego rejestru beneficjentów. Tutaj również możemy mówić o pewnym stopniu anonimowości, gdyż dane te nie zawsze są łatwo dostępne. W niektórych przypadkach, aby uzyskać dane o beneficjentach należy założyć konto w systemie i podać swoje dane osobowe i paszportowe (jak np. w Niemczech czy na Cyprze). W niektórych krajach, aby uzyskać dane odnośnie beneficjentów rzeczywistych należy uiścić opłatę za odpis (np. w Holandii koszt odpisu z rejestru wynosi EUR 2.55). W opinii wielu osób te podstawowe bariery powodują, że większość ciekawskich przestaje szukać dalej.

Powyższe wskazuje, iż w Unii Europejskiej praktycznie w każdym kraju da się ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym, jednak nie znaczy to, iż wyszukując w Google imię i nazwisko danej osoby, od razu wyświetlą nam się spółki, w których dana osoba ma uprawnienia lub udziały.


Anonimowa spółka za granicą vs polski organ.

W tym przypadku sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Nie możemy liczyć na to, że symboliczna opłata uniemożliwi urzędnikowi uzyskanie informacji dotyczącej beneficjenta rzeczywistego. Organy mają możliwość dostępu do danych na temat beneficjentów rzeczywistych. Ponadto w przypadku organów, możliwość uzyskania informacji odnośnie beneficjentów spółki jest znacznie szersza i to nie za sprawą rejestrów handlowych czy rejestrów beneficjentów, a to za sprawą Common Reporting Standards

Czym jest Common Reporting Standards?  Każda instytucja finansowa z krajów sygnatariuszy (a są nią zasadniczo niemal wszystkie kraje na świecie) – na koniec roku raportuje saldo rachunku do kraju rezydencji podatkowej osoby fizycznej – np. właściciela spółki. Jak wiemy, żadna spółka nie będzie w stanie funkcjonować bez rachunku bankowego, a to banki automatycznie wymieniają informacje dotyczące salda rachunku z krajem rezydencji podatkowej beneficjenta spółki. Dla przykładu, strona cypryjska przekazuje np. stronie polskiej informacje o aktywach finansowych posiadanych na Cyprze przez każdego polskiego rezydenta podatkowego (środki pieniężne, akcje, obligacje itd.). Informacje pozyskiwane są od wszystkich instytucji finansowych, w tym od banków. W standardzie CRS uczestniczą m.in. takie kraje, jak Belgia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Norwegia, Szwajcaria oraz oczywiście Polska.


Jakie dane otrzymają organy w ramach CRS?

Sygnatariusze Commor Reporting Standards przekazują sobie m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce i datę urodzenia,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • serię i numer dowodu tożsamości,
 • wskazany kraj rezydencji podatkowej,
 • numer identyfikacji podatkowej (TIN),
 • numery posiadanych rachunków bankowych,
 • aktualne saldo na tych rachunkach,
 • wartość zgromadzonych aktywów,
 • suma odsetek brutto na rachunkach powierniczych i depozytowych,
 • suma wypłaconych dywidend,
 • wartość przychodów ze sprzedaży aktywów (np. kryptowalut).

Kto zatem nie wymienia informacji z polskim fiskusem?

Zakładając spółkę w Delaware czy Wyoming, jak również zakładając dla takiej spółki rachunek bankowy, w teorii unikamy raportowania. Więcej o rachunku bankowym w USA przeczytasz tutaj.

A jak wygląda sytuacja w Emiratach Arabskich? Zakładając spółkę np. w Dubaju nie będziemy widnieli w żadnym rejestrze, ponadto nie ma tam rejestru beneficjentów. Faktem jest jednak, iż ZEA jest sygnatariuszem CRS, zatem również informacje z tego kraju powinny być wymieniane. Więcej o spółce w Emiratach przeczytasz tutaj.

Jedyne, kraje które nie wymieniają informacji z polskim fiskusem to tzw. raje podatkowe czy dalekie offshory, zatem Maledivy, St. Martin, Trynidad i Tobago. Są to zatem jurysdykcje, które w dzisiejszych czasach są niezbyt często wybierane jako elementy rzeczywistego biznesu prowadzonego w Europie. Pełną listę krajów, które wymieniają między sobą informacje znajdziesz tutaj.

Zakładając spółkę zagraniczną zawsze należy brać pod uwagę przepisy CFC, o których więcej przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej – skontaktuj się z nami.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.