UK – Rejestr własności nieruchomości obcokrajowców

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Czy zagraniczne spółki posiadające nieruchomość w UK muszą dokonać zgłoszenia w rejestrze?
  • Jakie dane należy zgłosić do rejestru?
  • Jaki jest termin zgłoszenia?
  • Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia beneficjentów bądź wskazanie fałszywych danych?

Rejestr własności nieruchomości obcokrajowców w UK wchodzi w życie

The United Kingdom’s Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 został uchwalony 15 marca 2022 roku. Na bazie nowych przepisów Wielkiej Brytanii, podmioty zagraniczne posiadające nieruchomości w Wielkiej Brytanii będą podlegać wymogom określonym w nowych przepisach, które wchodzą w życie 1 sierpnia 2022 r. Podmioty będą miały sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, w tym do rejestracji, która musi zostać dokonana do 31 stycznia 2023.


Czego dotyczą nowe przepisy?

Ustawa wprowadza obowiązkowy rejestr własności nieruchomości obcokrajowców w UK, zarówno własnościowe, jak i dzierżawione, komercyjne lub mieszkalne. Na potrzeby ustawy „podmiot prawny” oznacza osobę prawną, spółkę osobową lub inny podmiot będący osobą prawną zgodnie z prawem, któremu podlega.


Jakie informacje będzie musiała wskazać spółka?

Każda zagraniczna spółka posiadająca nieruchomość w Wielkiej Brytanii, będzie musiała przekazać informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego spółki oraz osób zarządzających spółką –  w tym członkowie zarządu, managerowie czy sekretarze. Beneficjent rzeczywisty to osoba, która:

– posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% udziałów w spółce zagranicznej;

– posiada pośrednio lub bezpośrednio 25% praw głosu w spółce zagranicznej;

– ma prawo powoływania i odwoływania większości składu zarządu;

– faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką.


Dane beneficjentów

Spółka będzie musiała przekazać następujące dane dot. beneficjentów:

– imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz obywatelstwo;

– adres zamieszkania;

– datę w której stali się beneficjentami spółki;

– potwierdzenie, że spółka spełniła swoje obowiązki.


Czy zgłoszenia będzie dotyczyło spółek, które przed wejściem w życie aktu posiadają nieruchomości w UK?

Wymogi rejestracyjne będą miały zastosowanie do spółek zagranicznych, które posiadają nieruchomość od stycznia 1999 r. w Anglii i Walii, a od grudnia 2014 r. w Szkocji.

W przypadku nieruchomości będących własnością spółki przed styczniem 1999 taka rejestracja będzie wymagana, gdy spółka będzie chciała dokonać transakcji związanej z przeniesieniem własności nieruchomości.  

Nowy rejestr jest prowadzony przez Companies House i jest  odrębnym rejestrem od tego prowadzonego przez rejestr gruntów w Wielkiej Brytanii (UK Land Register).


Sankcje za niezgłoszenie danych do rejestru

Podmioty, które się nie zarejestrują, będą podlegać sankcjom.

W tym mogą zostać nałożone ograniczenia, które uniemożliwią sprzedaż nieruchomości. Ponadto osoby zarządzające  w przypadku braku zgłoszenia muszą obawiać się odpowiedzialności karnej. Spółka i osoby zarządzające mogą podlegać grzywnie w kwocie do 2500 funtów dziennie. Może również zapaść wyrok dotyczący kary pozbawienia wolności do pięciu lat.

Grzywny będą automatycznie obciążały nieruchomość w Wielkiej Brytanii, co może doprowadzić do zajęcia nieruchomości.

Ponadto podanie przez kogokolwiek informacji nieprawdziwych lub informacji wprowadzających w błąd może skutkować w skazaniu tej osoby na karę dwóch lat więzienia, grzywnę lub nałożeniu obu sankcji.


Rejestr ma udaremnić pranie pieniędzy przy wykorzystaniu nieruchomości w UK

Minister Martin Callanan wyjaśnił, iż rejestr powstał po to, by mieć pewność, iż Wielka Brytania jest „miejscem wyłącznie dla legalnego biznesu i aby upewnić się, że jesteśmy wolni od skorumpowanych elit z podejrzanym majątkiem.”


Skontaktuj się z nami

Posiadasz nieruchomość na terenie Wielkiej Brytanii? A może jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości w UK? Skontaktuj się z nami.

Przeczytaj także: „Spółka w Anglii – podatki” oraz „Gdzie założyć spółkę za granicą?”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.