Digital Nomad – chorwackie rozwiązanie dla obywateli państw trzecich

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Na czym polega program Digital Nomad w Chorwacji?
  • Kto może skorzystać w Digital Nomad visa?
  • Jakie obowiązki należy spełnić, aby uzyskać Digital Nomad visa w Chorwacji?
  • Czy Digital Nomad naprawdę nie płaci podatków w Chorwacji po przeprowadzce?

Visa Digital Nomad w Chorwacji – kto może skorzystać

Pojawiło się kilka zapytań od naszych klientów, jakie są rozwiązania na pracę zdalną poza Polską dla ich pracowników czy B2B workers, jeżeli nie są oni obywatelami Unii Europejskiej. Na temat możliwości relokacji dla obywateli Unii, szerzej pisaliśmy tutaj, a także w szczegółach o statusie NHR w Portugalii tutaj. Z części tych programów mogą skorzystać również obywatele spoza Unii, jednak to Chorwacja w 2021 roku przygotowała specjalny reżim, dedykowany dla nie-Unijnych obywateli. Kim jest zatem Digital Nomad w Chorwacji – to obywatel państwa trzeciego, który jest zatrudniony lub wykonuje pracę za pośrednictwem technologii komunikacyjnych dla firmy lub prowadzi własną działalność, która nie jest zarejestrowana w Republice Chorwacji i nie wykonuje pracy ani nie świadczy usług na rzecz pracodawców w Republice Chorwacji.


Wymogi do uzyskania statusu Digital Nomad w Chorwacji

Poniżej kryteria, które należy spełnić aby otrzymać Digital Nomad Visa:

– program jest przeznaczony do obywateli państw trzecich – niebędących obywatelami krajów Unii Europejskiej;

– posiadających dochód miesięczny na poziomie HRK 17.822,50 (ok. EUR 2.300) lub potwierdzenie posiadania środków na rachunku bankowym w kwocie HRK 213.870,00 (ok. EUR 28.500);

pracujących dla spółki zarejestrowanej poza Chorwacją lub prowadzących własną działalność poza Chorwacją.

Celem uzyskania visy Digital Nomad w Chorwacji do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

– paszport;

– dokument potwierdzający dochód – umowa o prace lub PIT;

– ubezpieczenie zdrowotne ważne na okres pobytu w Chorwacji;

– zaświadczenie o niekaralności;

– tymczasowy adres w Chorwacji – może być na początku potwierdzenie rezerwacji w hotelu.

Wniosek powinien być rozpatrzony w przeciągu 20 dni od złożenia kompletnego wniosku.


Digital Nomad – opodatkowanie dochodów i okres trwania

Digital Nomad Visa wydawana jest na max. 12 miesięcy i nie da się jej przedłużyć. Podczas tego okresu Digital Nomads mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów. Digital Nomads nie podlegają chorwackim podatkom dochodowym, o ile praca, którą wykonują, nie jest wykonywana na rynku chorwackim, a jest wykonywana dla firm posiadających swoją siedzibę poza Chorwacją.

Zatem, podatku dochodowego nie płaci się od dochodów osób fizycznych, które uzyskały status Digital Nomad, jeżeli dochód został wygenerowany na podstawie umowy o pracę na rzecz pracodawcy niezarejestrowanego w Republice Chorwacji lub w ramach swojej działalności, która nie jest zarejestrowana w Chorwacji. Dochód jest opodatkowany tylko i wyłącznie w miejscu rezydencji podatkowej danej osoby. Uzyskana Digital Nomad Visa nie pozwala na prace dla lokalnego pracodawcy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach relokacji dla obywateli krajów trzecich, lub sam jesteś zainteresowany relokacją do innego kraju a jesteś polskim rezydentem podatkowym skontaktuj się z naszym doradcą, który chętnie omówi z Tobą dostępne rozwiązania.

Przeczytaj także „Spółka w Chorwacji – podatki”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.