Nowe limity transakcji gotówkowych – od 2023 roku dotyczą również konsumentów

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są limity transakcji gotówkowych w płatnościach z przedsiębiorcami i konsumentami, a także podmiotami zagranicznymi.

Zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci mogą rozliczać się gotówką. Obowiązują jednak ograniczenia w transakcjach gotówkowych, do których niezastosowanie niesie ze sobą konsekwencje.


Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe – przykłady

Przykłady transakcji gotówkowych: rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie gotówki – banknotami i monetami, a także przekaz pocztowy.

Przykłady transakcji bezgotówkowych:

 • płatność kartą przy wykorzystaniu terminala płatniczego,
 • płatność kartą przy użyciu internetu,
 • płatność BLIK,
 • płatność “na telefon”,
 • tradycyjny przelew.

Limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami

Przedsiębiorca nie powinien regulować zobowiązań gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty płatność winna być zrealizowana przy wykorzystaniu rachunku płatniczego. Rachunek płatniczy to: rachunek bankowy, rachunek w SKOK, mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe.

Co istotne – limit obowiązuje bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji. Sztuczne rozbijanie płatności nie pozwala na ominięcie limitu.


Płatność między przedsiębiorcami – biała lista

Dodatkowym obowiązkiem w przypadku realizacji płatności powyżej 15.000 zł na rachunek innego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, jest weryfikacja czy jego rachunek bankowy figuruje na białej liście podatników VAT.


Transakcje z przedsiębiorcami – niższy limit od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami zostaje obniżony do 8.000 zł brutto.


Transakcje z przedsiębiorcami – sankcje

W przypadku zrealizowania płatności powyżej 15.000 zł w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego, kupujący nie może zaliczyć tej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego, nie tylko nadwyżka ponad 15.000 zł.


Limity transakcji gotówkowych z konsumentami

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać limity transakcji gotówkowych z konsumentami. W przypadku transakcji o wartości powyżej 20.000 zł konsument będzie miał obowiązek zapłacić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Odmienne ustalenia umowne między konsumentem a przedsiębiorcą nie mają znaczenia.


Transakcje z konsumentami – limit gotówkowy

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać limity w transakcjach gotówkowych z konsumentami. W przypadku transakcji o wartości powyżej 20.000 zł konsument będzie miał obowiązek zapłacić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Odmienne ustalenia umowne między konsumentem a przedsiębiorcą nie mają znaczenia.


Transakcje z konsumentami – sankcje

Od 1 stycznia 2023 roku jeśli jako przedsiębiorca przyjmiesz od konsumenta płatność gotówką w kwocie powyżej 20.000 zł, będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. Zapłacisz dodatkowy podatek od płatności przyjętej gotówką na kwotę przekraczającą 20.000 zł.


Limity transakcji gotówkowych dotyczy również niektórych transakcji z podmiotami zagranicznymi

Limit płatności gotówkowych dotyczy również:

 • polskiego przedsiębiorcy zawierającego transakcję z innym przedsiębiorcą polskim lub zagranicznym,
 • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział,
 • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy,
 • polskiego przedsiębiorcy dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Przypadki, w których limit płatności gotówkowych nie dotyczy podmiotów zagranicznych

Limit płatności gotówkowych nie dotyczy:

 • przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli na terytorium RP nie prowadzą działalności,
 • przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązków przedsiębiorców, skontaktuj się z naszym zespołem.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.