Poland. Business Harbour (PBH), czyli zapraszamy biznes do Polski

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Czym jest program Poland.Business Harbour,
  • Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w programie PBH,
  • Kto może ubiegać się o uzyskanie wizy PBH,
  • Dlaczego warto wybrać Polskę jako kraj odpowiedni na relokację biznesu.

Program Poland.Business Harbour wystartował we wrześniu 2020 roku, ma on na celu umożliwienie przeniesienia biznesu na terytorium RP specjalistom IT oraz branżom działającym w sferach o znaczeniu strategicznym, związanym z transferem nowych technologii, startu-upom oraz małym, średnim i dużym firmom.

Pierwotnie plan obejmował obywateli Białorusi, w następnych miesiącach został rozszerzony o obywateli Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy oraz Azerbejdżanu. Od 5 września b.r. program nie zawiera ograniczeń narodowościowych – tzn. jest dostępny dla branż z całego świata, niezależnie od obywatelstwa.


Jakie są profity z dołączenia do programu Poland.Business Harbour?

Przede wszystkim, w ramach programu stworzono nowy typ wizy – wizę D23 PBH, która pozwala na rozpoczęcie pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Uzyskanie wizy umożliwia zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, a także na uzyskanie wizy dla członków najbliższej rodziny. Dzieci kontynuujące naukę w polskich szkołach, będą miały prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego, w celu asymilacji ich w Polsce. Ponadto, uczestnicy programu mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z akceleratorami, samorządami, a także Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ostatnie z nich włączyły się w aktywny udział w programie, oferując m.in. tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową dla relokowanych osób i ich rodzin, wsparcie łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R. Program oferuje także wsparcie w formule business concierge w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Program wspiera w relokacji pracowników do Polski, poprzez uproszczenie procedury uzyskania wizy przez cudzoziemców.


Kto może ubiegać się o uzyskanie wizy PBH?

Ubiegać się mogą specjaliści IT, start-upy oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całego świata. Wiza wydawana jest na okres 1 roku i uprawnia posiadacza do podróżowania do innych krajów strefy Schengen oraz do podróży do kraju ojczystego.

Specjaliści z branży IT, ale i branże działające w sferach o znaczeniu strategicznym, podlegają niezależnie od obywatelstwa tzw. uproszczonej procedury uzyskiwania wizy. Muszą oni bowiem jedynie wykazać dowód zainteresowania zatrudnieniem, od jednej z firm partnerskich programu, oraz posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT lub wykształcenia technicznego w branży IT. Natomiast czy dana inwestycja ma charakter strategiczny dla Polski, decyduje Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), rozpatrując każdy wniosek indywidualnie.

W składanym wniosku należy również zawrzeć informację o intencji uzyskania wiz także dla najbliższych członków rodziny.

Start-upy ubiegające się o uzyskanie wizy dla pracowników, muszą uzyskać dokument potwierdzający zakwalifikowanie się do programu Poland Prize.

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, muszą uzyskać dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


Dlaczego warto wybrać Polskę?

Przede wszystkim ze względu na położenie geograficzne oraz bezpośredni dostęp do morza, który umożliwia eksport produktów zarówno na wschód jak i na zachód, drogą morską oraz lądową.

Polska charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem opodatkowania (CIT, PIT) w stosunku do innych państw w Europie.


Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś specjalistą IT, start-upem lub małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem i chciałbyś wziąć udział w programie Poland.Business Harbour – skontaktuj się z nami. Zapewniamy wsparcie prawno-podatkowe oraz doradztwo w zakresie relokacji biznesu do Polski.

Przeczytaj także „Przeniesienie biznesu za granicę – mity i fakty” oraz artykuły dotyczące biznesu w Polsce.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.