Likwidacja spółki na Cyprze. Kancelaria prawna, dokumenty, formalności, podatki

Przeczytasz w 2 minuty.

Istnieje kilka możliwości zakończenia bytu spółki na Cyprze:

  • dobrowolna likwidacja spółki na Cyprze (przez wspólników lub przez wierzycieli),
  • przymusowa likwidacja przez wierzycieli,
  • dobrowolna likwidacja przez Sąd lub likwidacja podlegająca nadzorowi Sądu.

Alternatywnym i atrakcyjnym dla udziałowców sposobem na wykreślenie spółki cypryjskiej z rejestru jest procedura strike-off.


Wykreślenie spółki cypryjskiej z rejestru (strike-off).

Procedura ta jest stosowana w przypadku spółek z Cypru, które zakończyły działalność gospodarczą i nie zamierzają jej prowadzić w przyszłości. W przypadku takiej spółki sprawozdania finansowe spółki muszą zostać sporządzane do dnia, w którym spółka zaprzestała działalności.


Wykreślenie spółki cypryjskiej a podatki

Spółka cypryjska wykreślana procedurą strike-off musi złożyć deklarację dot. podatku dochodowego do cypryjskich władz podatkowych. Deklaracja jest badana przez lokalny urząd skarbowy. Wszystkie zobowiązania podatkowe spółki powinny zostać uregulowane. Następnie powinno zostać wystawione zaświadczenie o pełnym rozliczeniu podatkowym.


Zawiadomienie o zamiarze wykreślenia spółki cypryjskiej z rejestru handlowego

Rejestr spółek w kolejnym kroku publikuje w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej informację o zamiarze wykreślenia spółki z rejestru i wysyła ​​do spółki zawiadomienie wskazując, że w ciągu trzech miesięcy spółka zostanie wykreślona z rejestru.


Kiedy rejestr może samodzielnie wykreślić spółkę cypryjską z rejestru?

Rejestr może przystąpić samodzielnie do wykreślenia firmy, jeżeli ma uzasadnione powody, by sądzić, że firma zaprzestała prowadzenia działalności.


Czy można przywrócić wpis spółki cypryjskiej do rejestru?

Natomiast wierzyciele spółki mogą wystąpić do sądu o przywrócenie wpisu spółki. Zgłoszenie należy złożyć przed upływem dwudziestoletniego okresu od opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.


Dobrowolna likwidacja członków cypryjskiej spółki

Spółka może zostać rozwiązana dobrowolnie. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy upływa czas trwania spółki lub gdy wystąpi zdarzenie, od którego statut spółki uzależnia jej rozwiązanie. Spółka może zostać rozwiązana dobrowolnie również wtedy, gdy walne zgromadzenie (de facto wspólnicy) podjęło uchwałę o likwidacji spółki.


Dobrowolna likwidacja spółki na Cyprze a wykreślenie spółki (strike-off) – główne różnice

Wykreślenie (strike-off) spółki cypryjskiej z rejestru handlowego jest najprostszą i najtańszą metodą. Nie jest wymagany likwidator. Metoda ta ma zwykle zastosowanie do spółek nieaktywnych. Natomiast dobrowolna likwidacja jest procedurą bardziej złożoną i kosztowną, wymagane jest wyznaczenie likwidatora.

W przypadku wykreślenia spółki (strike-off) wniosek o przywrócenie spółki do rejestru można złożyć przed upływem 20 lat od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Natomiast w przypadku rozwiązania spółki przez dobrowolną likwidację taki wniosek może zostać złożony w ciągu dwóch lat od dnia rozwiązania przez likwidatora spółki.


Skontaktuj się z nami

Jesteś wspólnikiem nieaktywnej spółki cypryjskiej i nie możesz sobie poradzić z jej zlikwidowaniem? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przebrnąć przez wszelkie formalności.

Przeczytaj także „Spółka na Cyprze – podatki” oraz „Digital Nomad Visa – Cypr”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.