Rezydencja podatkowa w Emiratach – nowe regulacje

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Rezydencja podatkowa w Emiratach – na czym polegają nowe regulacje dotyczące jej uzyskania ?
  • Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna, aby uzyskać rezydencję podatkową w ZEA ?
  • Jakie są reguły uzyskania rezydencji przez spółkę?
  • Czym różnią się nowe zasady od tych które obowiązywały wcześniej?
  • Kiedy nowe zasady dotyczące uzyskiwania rezydencji podatkowej w ZEA wchodzą w życie?

Dnia 9 września 2022, ministerstwo ZEA (the Cabinet of Ministers) wydało decyzję numer 85 z 2022 roku, w której określono nowe zasady i definicję uzyskiwania rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne w Emiratach. Nowe regulacje wejdą w życie 1 marca 2023 roku.


Definicja rezydenta podatkowego przed zmianami

Dotychczas, Emiraty nie posiadały lokalnej definicji dotyczącej rezydencji podatkowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości posługiwano się terminologią z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez ZEA z innymi krajami, a także przez kryteria określone przez Federalny Urząd Skarbowy (Federal Tax Authority). Biorąc pod uwagę powyższe najczęściej stosowana definicja i kryteria do uzyskania rezydencji podatkowej w ZEA przez osoby fizyczne to:

– posiadanie umowy najmu na co najmniej rok, oraz

– przebywanie na terytorium ZEA co najmniej przez 180 dni w roku.

W przypadku spółek brano pod uwagę:

– dostępność ksiąg badanych przez biegłego oraz

– czas od rejestracji podmiotu – co najmniej rok.

O utracie rezydencji podatkowej w Polsce możesz poczytać również tutaj:


Nowa definicja rezydencji podatkowej

Obecnie w Cabinet Resolution No.85 of 2022 (Uchwała) został zdefiniowany test na uzyskanie rezydencji podatkowej zarówno dla osób fizycznych jak i spółek.


Test dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria będzie uznawana za posiadającą rezydencję podatkową w ZEA:

– osoba posiadająca swoje główne miejsce zamieszkania i centrum interesów finansowych i osobistych na terenie ZEA;

– osoba, która przebywa na terytorium ZEA 183 i więcej dni w okresie 12 miesięcznym;

– osoba, która przebywała na terytorium ZEA przez okres minimum 90 dni w okresie 12 miesięcznym oraz posiadająca obywatelstwo ZEA, posiadająca aktualne pozwolenie na pobyt w ZEA lub posiadający obywatelstwo kraju wchodzącego w skład Rady Krajów Zatoki, w przypadku gdy:

– dana osoba posiada stałe miejsce zamieszkania w ZEA; lub – dana osoba jest zatrudniona w ZEA lub prowadzi tam biznes.


Test rezydencji dla osoby prawnej

Osoba prawna jest uznana za rezydenta podatkowego w ZEA, gdy podmiot został utworzony lub jest w inny sposób uznany na mocy przepisów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tej definicji nie zalicza się oddział zagranicznej osoby prawnej. Za rezydenta podatkowego może zostać uznany także podmiot, który za taki uchodzi na mocy lokalnych przepisów podatkowych. Odpowiednie akty prawne dotyczące ostatniej definicji nie zostały jeszcze wdrożone, jednak z dokumentu Ministerstwa Finansów z kwietnia 2022 wynika, że za taką może być uznana spółka zarejestrowana w innym kraju (niż Emiraty), jeżeli jest efektywnie zarządzana i kontrolowana z ZEA.

Osoby chcące jednoznacznie określić swój status rezydencji podatkowej mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Takie zaświadczenie jest często wymogiem formalnym dla rezydentów ZEA, którzy chcą ubiegać się o ulgę podatkową.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzajach spółek w Emiratach zapraszamy do lektury:

Jeżeli natomiast interesują Cię kwestie podatkowe przeczytaj:

Skontaktuj się z nami

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą rezydencji, chcesz się dowiedzieć więcej o prowadzeniu biznesu w Emiratach lub rozważasz otwarcie biznesu za granicą skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy z chęcią dobiorą najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.