Rezydencja podatkowa Włochy – nowy trend. Czy warto przenieść się do Włoch?

Przeczytasz w 1 minutę.


Dla kogo rezydencja podatkowa we Włoszech?

Dla osób fizycznych, którzy nie byli dotychczas rezydentami włoskimi przez co najmniej dziewięć z ostatnich dziesięciu lat poprzedzających przeprowadzkę.


Jakie są korzyści z rezydencji podatkowej we Włoszech

Zamożne osoby fizyczne przenoszące swoją rezydencję podatkową do Włoch są uprawnione do rozliczania podatku dochodowego od dochodów zagranicznych zryczałtowanym podatkiem 100.000 EUR rocznie. Co istotne, reżim ten może zostać rozciągnięty również na członków rodziny (w ramach dodatkowych 25.000 EUR podatku od osoby).


Dla kogo dedykowany jest reżim dla nowych podatników włoskich?

Jest on dedykowany dla osób fizycznych planujących przeprowadzkę do Włoch wraz z przeniesieniem swojej rezydencji podatkowej, które osiągają znaczące dochody spoza Włoch. System ma na celu zachęcić do przeprowadzki do Włoch zamożnych inwestorów.


Kto może ubiegać się o włoską rezydencję podatkową w korzystnym reżimie?

Każda osoba fizyczna, która przenosi się do Włoch i która nie była włoskim rezydentem co najmniej przez dziewięć z ostatnich dziesięciu lat kalendarzowych. Nie jest istotne obywatelstwo osoby fizycznej ani jej dotychczasowy domicyl.


Korzyści z zastosowania reżimu rezydencji podatkowej we Włoszech

Osoby zamożne, które przenoszą swoją rezydencję podatkową do Włoch, mogą zastosować tzw. podatek zastępczy do swoich zagranicznych dochodów w wysokości 100.000 EUR za każdy rok podatkowy (zamiast standardowego włoskiego podatku dochodowego). Reżim ten obowiązuje przez okres 15 lat. Reżim może zostać rozszerzony na członków rodziny poprzez opłacenie zryczałtowanego podatku od ich zagranicznego dochodu (podatek w wysokości 25.000 euro na członka). Co istotne, osoby przenoszące swoją rezydencję podatkową do Włoch są obowiązane do opłacenia podatek od spadków i darowizn tylko w odniesieniu do nieruchomości i aktywów znajdujących się na terytorium Włoch.


Skontaktuj się z nami

Jeśli planujesz relokację do Włoch lub innej słonecznej jurysdykcji lub szukasz kraju oferującego korzystne rozwiązania podatkowe, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci w dochowaniu wszelkich formalności.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.