Spółka w ZEA – podatki – wielkie zmiany w 2023 

Po ponad dekadzie korzystania ze zwolnienia z podatku od osób prawnych, Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły wdrażanie nowego systemu podatkowego 1 czerwca 2023 roku (spółka w ZEA – podatki). To przełomowe wydarzenie, gdyż wprowadzono do porządku prawnego 9% podatku od osób prawnych (CIT), co oznacza wielką zmianę w polityce podatkowej tego kraju.

Spółka ZEA – podatki – wpływ na gospodarkę

Przez lata Zjednoczone Emiraty Arabskie w dużym stopniu polegały na ropie naftowej jako głównym źródle dochodu, co czyniło je podatnymi na wahania na światowym rynku ropy naftowej. Wraz z wprowadzeniem nowego systemu podatkowego (spółka w ZEA – podatki) rząd będzie w stanie zdywersyfikować swoje źródła przychodów, zmniejszając zależność od ropy naftowej. Zapewni to również rządowi dodatkowe źródło dochodów, które można wykorzystać do finansowania usług publicznych, infrastruktury i innych inicjatyw, które mogą pomóc w promowaniu wzrostu gospodarczego tego kraju. Co więcej, nowe przepisy pomogą promować wizerunek kraju jako uregulowanego, które zdecydowanie nie powinno być widziane przez inne rządy jako raj podatkowy.

Spółka w ZEA – podatki – wpływ na przedsiębiorstwa

Wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (spółka w ZEA – podatki) może mieć kilka skutków dla przedsiębiorstw działających w tym kraju. Spółki osiągające dochody powyżej 375 000 AED będą teraz podlegać 9% stawce podatku od osób prawnych, co może potencjalnie zmniejszyć ich zyski. Warto jednak zauważyć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nadal mają jedną z najniższych stawek podatku od osób prawnych na świecie. Dochody poniżej tego progu – AED 375 000 nadal będą opodatkowane stawką 0%/ 

Spółka w ZEA – podatki – zakres podatku CIT

W ramach nowego systemu, podatek od osób prawnych będzie miał zastosowanie do następujących podmiotów:

  • Firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie ZEA;
  • Firmy działające w wolnej strefie – free zone – z zastrzeżeniem, że te mogą korzystać z systemu podatkowego wolnej strefy, jeśli spełniają wszystkie wymogi regulacyjne;
  • Zagraniczne firmy i osoby fizyczne podlegają CIT, jeśli ich działalność jest efektywnie zarządzana i kontrolowana z ZEA.

Spółka w ZEA – podatki – podmioty zwolnione

W ustawie przewidziano podmioty, które są automatycznie zwolnione z opodatkowania, należą do nich m.in.: 

  • Podmioty rządowe;
  • Podmioty kontrolowane przez rząd jeżeli zostały wymienione w decyzji gabinetu;
  • Podmioty zgłoszone do Ministerstwa Finansów z zastrzeżeniem spełniania wymaganych kryteriów m.in. firmy wydobywcze i firmy zajmujące się niewydobywczymi zasobami naturalnymi. 

Podatek od osób prawnych dla nierezydentów – spółka w ZEA – podatki

Ministerstwo Finansów ZEA (MoF) wprowadziło podatek od dochodu uzyskanego z nieruchomości znajdujących się w ZEA dla osób prawnych będących nierezydentami ZEA. Te podmioty są zobowiązana do zarejestrowania się w ZEA dla celów podatku od osób prawnych. Oznacza to, że zagraniczne spółki i inne podmioty prawne będą musiały płacić podatek od dochodów uzyskiwanych z nieruchomości (takich jak budynki lub grunty) znajdujących się w ZEA. Dotyczy to zarówno nieruchomości wykorzystywanych do celów biznesowych, jak i tych utrzymywanych w celach inwestycyjnych.

Wolna strefa – free zones – spółka w ZEA – podatki

Aby zostać uznanym za Kwalifikującą się Osobę z Wolnej Strefy (Qualifying Free Zone Person), Osoba z Wolnej Strefy musi:

  • utrzymywać odpowiednią substancję w ZEA;
  • uzyskiwać „kwalifikujący się dochód”;
  • nie dokonywać wyboru opodatkowania podatkiem od osób prawnych według stawek standardowych; oraz
  • spełniać wymogi dotyczące cen transferowych zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych.

Minister może określić dodatkowe warunki, które musi spełnić Kwalifikująca się Osoba z Wolnej Strefy.

Jeśli Kwalifikująca się Osoba z Wolnej Strefy nie spełni któregokolwiek z warunków lub dokona wyboru, aby podlegać zwykłemu systemowi podatku od osób prawnych, będzie podlegać standardowym stawkom podatku od osób prawnych od początku okresu podatkowego, w którym nie spełniła określonych warunków. 

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki w Dubaju czy innym emiracie skontaktuj się z naszymi ekspertami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prowadzenia spółki w ZEA zadzwoń.

Nasze inne publikacje dotyczące ZEA tutaj i pod linkiem:

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzanych w Emiratach znajdziesz na oficjalnej stornie gov.ae tutaj:

https://mof.gov.ae/corporate-tax/

Inne nasze artykuły dotyczące ZEA i nie tylko znajdziesz na naszym blogu: https://spolki.blog/

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.