Spółka krypto w Portugalii

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Czy spółka krypto w Portugalii jest możliwa?
 • Na czym polega rejestracja spółki w branży krypto w Bank of Portugal?
 • Jakie ma kompetencje BoP względem spółek krypto?

Krypto-aktywa to aktywa oparte na technologii blockchain, które nie są emitowane przez bank centralny, instytucję kredytową czy instytucję pieniądza elektronicznego (e-money institution), w niektórych miejscach są nawet akceptowane jako środek płatniczy.

Działalność polegająca na emisji i komercjalizacji krypto-aktyw (takich jak kryptowaluty) w Portugalii nie jest uregulowana, jest nadzorowana jedynie w odniesieniu do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Bank of Portugal (BoP) jest organem właściwym dla tego nadzoru, jak również dla rejestracji podmiotów, które zamierzają świadczyć następujące usługi w Portugalii:

 • usługa wymiany między krypto-aktywami (takimi jak kryptowaluty) a FIAT (np. Euro czy USD);
 • usługa wymiany między jednym a więcej krypto-aktywem;
 • usługi, w ramach których krypto-aktywa są przenoszone z jednego adresu lub portfela na inny adres lub portfel (transfer krypto-aktyw i kryptowalut);
 • usługi przechowywania i administrowania krypto-aktywami i kryptowalutami lub instrumentami, które umożliwiają kontrolowanie, trzymanie, przechowywanie lub przenoszenie kryptograficznych aktywów, w tym prywatnych kluczy kryptograficznych.

Spółka krypto w Portugalii – rejestracja w Bank of Portugal

Wniosek o rejestrację spółki w Bank of Portugal, które planują prowadzić działalność powiązana z krypto-aktywami obejmuje cztery główne obszary:

 • właściwy charakter: spółka musi wykazać, iż jej beneficjenci rzeczywiści, wspólnicy, posiadacze prawa głosu, członkowie zarządu, managerowie posiadają:
  •  odpowiednie kompetencje i kwalifikacje (udowodnione poprzez przedłożenie stosownego CV i świadectwo ukończenia studiów) i
  • spełniają warunki odpowiedniego charakteru (ang. suitability) – oprócz czystej kartoteki karnej nie mogą mieć toczących się postępowań karnych lub administracyjnych lub innych sankcji lub zakazów wykonywania działalności regulowanej;
 • business plan: spółka zobowiązana jest do przedłożenia BoP planu biznesowego, opisującego szczegółowy obszar działalności i usług, które będą świadczone, wraz ze schematem pokazującym strukturę z wyszczególnieniem: zasobów ludzkich, technicznych przydzielonych do wykonywania działalności (w tym lokalizacji geograficznej w Portugalii). Ponadto spółka musi przedłożyć szczegółowy opis systemu informatycznego oraz infrastruktury klucza kryptograficznego;
 • wewnętrzny system kontroli: spółka zobowiązana jest dostarczyć BoP pełny opis systemu kontroli wewnętrznych, procedur i mechanizmów przestrzegania przepisów prawnych i regulacji AML, w tym stosowanych systemów informatycznych, a także mapę ryzyk z identyfikacją wszystkich ryzyk, którym podlegać będzie spółka i jej działalność;
 • źródło pochodzenia majątku: spółka musi przedłożyć szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia środków, które mają być wykorzystane do opłacenia kapitału zakładowego spółki, w tym informacje i dokumentację dotyczącą jurysdykcji pochodzenia tych środków, źródła ich pochodzenia oraz przepływu środków finansowych od momentu ich powstania, z uwzględnieniem i szczegółowymi dowodami przepływów finansowych oraz wskazaniem wszystkich zaangażowanych podmiotów (banków, dostawców usług płatniczych itp.) do momentu wpływu na rachunek spółki.

Należy podkreślić, że kompetencje BoP po zakończeniu procedury rejestracyjnej ograniczają się do AML i nie rozciągają się na inne obszary, takie jak nadzór ostrożnościowy czy behawioralny.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rejestracji spółki w Portugali skontaktuj się z naszym ekspertem. Natomiast więcej o podatkach w Portugalii przeczytasz tutaj.

Przeczytaj także „Spółka do kryptowalut za granicą” oraz „Status NHR w Portugalii”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.