Czy od zagranicznej jednoosobowej spółki z o.o. trzeba płacić ZUS w Polsce?

Przeczytasz w mniej niż minutę.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • czy obowiązek zapłaty ZUS od zagranicznej jednoosobowej spółki z o.o. obejmuje również spółki, w których udziałowcami są polscy obywatele lub rezydenci podatkowi.

Odpowiedź brzmi: nie.

Do uiszczania ZUS zobowiązani są m.in. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast zgodnie z ustawą, obowiązkowi zapłaty ZUS (czyli podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) podlegają osoby fizyczne, które są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nie sposób uznać, iż zagraniczna jednoosobowa spółka z o.o. stanowi wehikuł prowadzenia działalności przed osobę fizyczną na obszarze RP.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.