Przeniesienie biznesu za granicę – jak to zrobić?

Przeczytasz w 7 minut.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • jakie są sposoby przeniesienia biznesu za granicę,
  • na co koniecznie należy zwrócić uwagę w związku z przeniesieniem.

Jak przenieść biznes za granicę?

Najczęstszymi przyczynami poszukiwania możliwości przeniesienia biznesu za granicę są:

  • ekspansja na nowe rynki,
  • próba optymalizacji podatków.

Przeniesienie biznesu za granicę to rzadko kiedy zlikwidowanie swojej obecności w Polsce i rozpoczęcie pełnej aktywności w nowym kraju. Najczęściej to proces, który trwa i zmierza stopniowo do pojawienia się na nowym runku lub przeniesienia aktywności krok po kroku całkowicie.

Przeniesienie może polegać na uruchomieniu równoległej zagranicznej firmy (najczęściej spółki, odpowiednika polskiej spółki z o.o.). Może również polegać na utworzeniu przedstawicielstwa lub oddziału podmiotu polskiego (np. oddział polskiej spółki za granicą).

Choć utworzenie oddziału polskiego podmiotu za granicą może wydawać się najprostszym rozwiązaniem, to najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców z Polskich opcją według naszych obserwacji jest uruchomienie całkowicie niezależnej spółki.


Na co uważać przy przeniesieniu biznesu za granicę?

W pierwszej kolejności do przygotowania biznesu należy się odpowiednio przygotować. Nie tylko pod kątem biznesowym (dostawcy, logistyka, zakupy, najmy, biuro, magazyny, pracownicy), ale również pod kątem prawnym i podatkowym.

Bardzo istotnym jest wybór odpowiedniego rodzaju formy przeniesienia biznesu za granicę. Wybór ten okazuje się kluczowy, aby nie wygenerować niepotrzebnych i niechcianych negatywnych skutków podatkowych, które mogą dotyczyć m.in. podatku VAT, ale również podatku dochodowego i to nie tylko na poziomie polskiej spółki (CIT), ale również na poziomie jej wspólników (PIT). Wybór odpowiedniej formy przeniesienia najczęściej oznacza brak dodatkowych obciążeń.

Kolejnym krokiem jest zadbanie o odpowiednie relacje z lokalnymi bankami, otworzenie rachunku bankowego, ewentualnie zadbanie o możliwość finansowania działalności w najbliższej przyszłości. Nowy podmiot musi być gotowy do odbioru i nadawania funduszy, którymi handluje lub otrzymywania i realizowania płatności za usługi, które świadczy. Żaden przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na blokadę rachunku bankowego, a podkreślić należy, iż w przypadku nowych klientów i niezrozumiałych dla nowego banku transakcji taka blokada nie jest niemożliwa.

Planując przeniesienie za granicę należy przedyskutować z ekspertem takie zagadnienia jak:

Należy również odpowiedzialnie podejść do wyboru odpowiedniej formy prawnej, adekwatnej do prowadzonej za granicą działalności. Wszystko po to, aby mieć pod kontrolą kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania, jak również właściwie dobrać odpowiednie rozwiązanie pod kątem podatkowym (po to by nie płacić niepotrzebnie zbyt wysokich podatków w nowym kraju).

Podsumowując, brać pod uwagę należy:

  • skutki przeniesienia biznesu w podatkach w Polsce,
  • odpowiednia forma prawna,
  • odpowiedzialność,
  • korzystny reżim podatkowy za granicą. 

Rodzaje przeniesienia biznesu za granicę

Popularną formą zaczynania biznesu za granicą jest utworzenie w innym kraju oddziału. Oddział oznacza konieczność dokonywania rozliczeń podatkowych również za granicą, niezależnie od macierzystej spółki. Podkreślić należy, iż utworzenie oddziału nie jest rodzajem przeniesienia biznesu za granicę, lecz formą rozszerzenia działalności realizowanej w Polsce na nowe rynki. Polska firma nie znika.

Jeśli chodzi stricte o przeniesienie biznesu, wyróżniamy następujące ścieżki:

– utworzenie nowej spółki za granicą (wygaszenie polskiej firmy),

– transgraniczne przeniesienie siedziby polskiej firmy za granicę,

– redomicyliację polskiej firmy za granicę.


Nowa spółka za granicą

Utworzenie nowej spółki za granicą jest relatywnie prostą operacją porównując do wszystkich dostępnych. Wymaga od zainteresowanego przedsiębiorcy wyboru odpowiedniej formy prawnej. Wszystko w celu korzystania z najbardziej dogodnych reguł odpowiedzialności związanej z prowadzeniem biznesu, a także jego finansowaniem. Wybór odpowiedniej formy prawnej jest ponadto istotny również z perspektywy podatkowej. Jedne formy prowadzenia działalności charakteryzują się wyższym opodatkowaniem (z reguły są to najprostsze formy, będące odpowiednikami jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych czy jawnych), a inne niższym opodatkowaniem (najczęściej odpowiedniki polskich spółek z o.o., będące podatnikami CIT).

Przeczytaj także Przeniesienie biznesu za granicę – fakty i mity.


Oddział za granicą

Tworzenie oddziału polskiego przedsiębiorstwa za granicą jest szczególnie popularne wśród podmiotów, które rozszerzają swoją działalność na nowe rynki, nie rezygnując z rynku polskiego. Podmioty takie najczęściej chcą zbadać obowiązujące formalności i zainteresowanie swoimi produktami, usługami i tym samym nie chcą otwierać od razu nowego podmiotu prawnego za granicą. Oddział w takim przypadku to dobry pomysł. Pamiętać należy, iż funkcjonowanie oddziału oznacza, że polska spółka (tworząca oddział) odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania oddziału. Oddział nie jest odrębnym bytem pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania.

Utworzenie oddziału najczęściej skutkuje koniecznością rejestracji dla celów podatkowych w obcym kraju, a równie często – koniecznością rejestracji do VAT (czyli analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej spółki). Z tego powodu, jeśli dany przedsiębiorca jest zdecydowany na to, iż będzie prowadzić w danym kraju regularną działalność gospodarczą, to najczęściej postanowi on (od razu lub po relatywnie krótkim czasie) otworzyć niezależną, odrębną spółkę. Odrębność oznacza więcej formalności, ale jednocześnie mniejszą odpowiedzialność i mniej problemów podatkowych, choćby natury VATowskiej, związanych z przemieszczaniem towaru przez tego samego podatnika między dwoma krajami (krajem macierzystym i krajem rejestracji zagranicznego oddziału).

Więcej na temat przenoszenia biznesu za granicę oraz naszych usług w tym zakresie przeczytasz tutaj.


Transgraniczne przeniesienie siedziby za granicę

Dość skomplikowaną procedurą, która daje w zamian daleko idące ułatwienia związane z przeniesieniem biznesu za granicę (sukcesja praw i obowiązków) jest transgraniczne łączenie spółek. Jest to metoda polegająca najczęściej na utworzeniu nowej spółki za granicą, aby ta nowa spółka (spółka przejmująca) wchłonęła spółkę polską (spółkę przejmowaną). W wyniku takiego łączenia polska spółka znika z rejestru KRS, a nowa spółka zagraniczna staje się właścicielem praw i obowiązków spółki polskiej. Pożądany efekt w postaci przeniesienia polskiej firmy za granicę jest osiągnięty, a dodatkowo przedsiębiorstwa korzysta z kontynuacji historii „starej” polskiej spółki. Procedura jest wprawdzie skomplikowana i czasochłonna, daje jednak bezcenną dla wielu firm możliwość kontynuowania historii spółki funkcjonującej wcześniej w Polsce.

Więcej o transgranicznym łączeniu spółek przeczytasz tutaj.


Redomicyliacja

Kolejnym sposobem na przeniesienie firmy za granicę jest redomicyliacja. Nie jest to sposób popularny wśród polskich przedsiębiorców wybierających najlepszą w praktyce metodę przeniesienia firmy do innego kraju, a to z uwagi na niedostosowanie polskich przepisów do regulacji zagranicznych pozwalających na przesunięcie tego samego bytu (polskiej spółki) do innego porządku prawnego. Ze względów praktycznych przedsiębiorcy niezmiernie rzadko decydują się na wybór tej opcji.

Więcej o redomicyliacji przeczytasz tutaj.


Jaki sposób wybrać?

Każdy z opisanych sposobów ma swoje plusy i minusy. Nie sposób wyróżnić uniwersalnego, najlepszego rozwiązania. Każda z opisanych opcji powinna być rozważona u konkretnego przedsiębiorcy, aby na koniec wybrać wersję najbardziej dostosowaną do konkretnego przypadku. Jeśli natomiast mielibyśmy wskazać najbardziej popularną formę przenoszenia biznesu za granicę to jest to zdecydowanie utworzenie nowej, czystej spółki. Jest to opcja najtańsza, najprostsza i rodząca najmniej formalności. Nie jest jednak dostępna dla każdego, gdyż z perspektywy formalnej oznacza uruchomienie działalności praktycznie od nowa.


Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia biznesu za granicę, zapoznaj się z materiałami jakie publikujemy w odpowiedniej kategorii na stronie spolki.blog.

Przypominamy, że treści na stronie przygotowywane są we współpracy z PLA.partners. Możesz skontaktować się z nami i umówić na indywidualną konsultację.

Więcej na temat sposobów przeniesienia siedziby za granicę dowiedz się na blogu PLA.partners oraz w sekcji zagranica.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.