Jak uzyskać wizę do Wielkiej Brytanii?

Przeczytasz w 4 minuty.

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, mieszkańcy niebędący obywatelami UK, a także i turyści stanęli twarzą w twarz z nową rzeczywistością. Od tej pory chcąc przybywać na terenie Wielkiej Brytanii (dotyczy to osób nie będących obywatelami UK) należy zalegalizować swój pobyt w UK, zarówno w celach służbowych jak i prywatnych. W zależności od celu w jakim chcesz odwiedzić UK, będziesz musiał aplikować o inny rodzaj wizy.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • o jaki rodzaj wizy musisz aplikować,
  • kiedy wymagana jest legalizacja pobytu w Wielkiej Brytanii,
  • w jaki sposób należy aplikować.

Na wstępie należy wskazać, że obywatele Irlandii nie są objęci obowiązkiem legalizacji pobytu w Wielkiej Brytanii. A wspomniane w poniższym artykule rozwiązania dotyczą jedynie obywateli UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.


Rodzaje wiz w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii wyróżniamy m.in. następujące rodzaje wiz:

– Standard Visitor visa,

– Marriage Visitor visa,

– Short-term study visa,

– Student visa,

– Child Student visa,

– work visa,

– Start-up visa,

– Innovator visa.

Należy pamiętać, że przed podróżą musisz odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w UK.


Standard Visitor visa

Wiza skierowana do osób chcących przyjechać do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych, rodzinnych oraz celem odbycia wolontariatu (do 30 dni). Jeżeli potrzebujesz jedynie przejechać przez Wielką Brytanię lub jest to tzw. „pit-stop” na twojej trasie gdzieś dalej, to także będziesz potrzebował zalegalizować swój pobyt w UK. Wizę tę należy także uzyskać w sytuacji, kiedy przyjeżdżasz do UK w celach służbowych (np. na spotkanie). Niniejsza wiza nie pozwala na podjęcie pracy na terenie Wielkiej Brytanii (będziesz potrzebować work visa) lub na odwiedziny celem zawarcia związku małżeńskiego (będziesz potrzebować Marriage Visitor visa).

Standard Visitor visa możesz otrzymać maksymalnie na okres 6 miesięcy.


Work visa

Jeżeli podróżujesz do Wielkiej Brytanii celem podjęcia działalności zarobkowej, będziesz musiał aplikować o pozwolenie na prace na terenie UK. W zależności od tego jaki rodzaj pracy będziesz wykonywał, długości wykonywanej pracy oraz tego czy będziesz dysponował listem intencyjnym od przyszłego pracodawcy, zależy które z pozwoleń na pracę musisz uzyskać.

Z pozwoleń na pracę wyróżniamy m.in.:

– wizy, o które możesz aplikować bez konieczności uzyskania listu intencyjnego od przyszłego pracodawcy,

– wizy na pracę tymczasową,

– wizę na utworzenie biznesu w UK.


Start-up visa i Innovator visa

Są to wizy skierowane do przedsiębiorców chcących wprowadzić na rynek brytyjski innowacyjny biznes, którego jeszcze w Wielkiej Brytanii nie ma. Aby uzyskać wizę dla start-upów lub Innovation visa musisz uwiarygodnić, że :

– jest to nowy pomysł – nie uzyskasz tej wizy, jeśli już ktoś wprowadził taki koncept,

– musi być innowacyjny oraz mieć potencjał jeśli chodzi o przyszłe zyski.

Dodatkowo, celem uzyskania Innovation visa należy wykazać, że osoba aplikująca potrafi mówić, czytać i pisać po angielsku. W przypadku Start-up visa, nie jest to kryterium wymagane.

Wiza dla start-upów jest udzielana na okres 2 lat, aby przedłużyć swoje pozwolenie na pobyt należy (ponownie) dokonać procesu legalizacji pobytu w Wielkiej Brytanii i zawnioskować o udzielenia jednej z oferowanych rodzajów wiz (nie można jednak przedłużyć pobytu na podstawie wizy dla start-upów – ponieważ jest ona udzielana jednorazowo na okres 2 lat). Możesz także aplikować o przyznanie Innovator visa, jeżeli twój biznes jest aktywny i rentowny.

Innovation visa jest udzielana na okres 3 lat, po tym czasie można wystąpić o jej przedłużenie. Liczba możliwości przedłużenia pobytu na podstawie tej wizy jest nielimitowana. Oznacza to, że na podstawie tej samej wizy można dokonywać przedłużenia pozwolenia na pobyt bez limitów.


Jak należy aplikować o wydanie wizy?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w ogóle ciąży na nas obowiązek uzyskania wizy przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Po wybraniu odpowiedniego pozwolenia (do naszych potrzeb), należy przygotować wniosek. Po złożeniu wniosku, należy potwierdzić tożsamość. Możesz tego dokonać zapisując się na spotkanie do konsulatu Wielkiej Brytanii w Polsce lub za pośrednictwem aplikacji na telefon „UK Immigration: ID check”. O decyzji zostaniesz poinformowany mailowo lub pocztowo. Jeżeli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to otrzymasz:

– naklejkę, którą należy wkleić do paszportu (jeżeli aplikowałeś w konsulacie),

– dostęp w aplikacji do swojego statusu (jeżeli aplikowałeś za pośrednictwem aplikacji).

Potwierdzają one jaki rodzaj wizy uzyskałeś, datę ważności oraz warunki na jakich ją otrzymałeś.


Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz pomocy z utworzeniem nowego podmiotu w Wielkiej Brytanii lub potrzebujesz zalegalizować pobyt w UK – skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zakładaniu nowego podmiotu w Wielkiej Brytanii, zapraszam do przeczytania naszych publikacji:


Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.