Bezpieczne konto bankowe za granicą. Szwajcaria, Luksemburg, Liechtentein?

Przeczytasz w 4 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • czy możesz otworzyć rachunek bankowy za granicą?
  • czy zagraniczny rachunek bankowy można otworzyć online?
  • czy rachunek zagraniczny jest anonimowy?
  • czym jest Common Reporting Standard?

Niestabilna sytuacja geopolityczna, inflacja, słabnąca złotówka – wiele czynników wpływa na większą ilość zapytań dotyczących możliwości otwarcia rachunku bankowego za granicą.  W aspekcie rachunku zagranicznego pojawia się najczęściej kilka pytań: czy można otworzyć rachunek bankowy za granicą, czy można otworzyć rachunek online, czy taki rachunek jest anonimowy, czy rachunek w Szwajcarii czy Liechtenstein jest najbardziej bezpieczny i anonimowy? Postanowiliśmy omówić ten temat poniżej.


Czy Polacy mogą otworzyć rachunek bankowy za granicą?

Nie ma ograniczeń dla Polaków dotyczących otwarcia rachunku za granicą, w szczególności w Unii Europejskiej. Wręcz przepisy zapewniają taką możliwość, gdyż dyrektywa europejska jasno wskazuje, iż państwa członkowskie nie mogą dyskryminować obywateli innych państw członkowskich ze względu na ich obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Zatem wydawałoby się, iż otwarcie podstawowego rachunku płatniczego to tylko formalność, jednak w praktyce sprawa nie jest tak prosta. Równolegle Unia Europejska wprowadza i modyfikuje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, skutkiem czego banki szczegółowo weryfikują m.in. źródło pochodzenia majątku posiadacza rachunku bankowego, aby mieć pewność, że rachunek nie będzie wykorzystywany dla nielegalnych celów. W praktyce w większości banków jest niezbędna wizyta osobista w banku, m.in. celem weryfikacji tożsamości i złożenia wzoru podpisu. Nie da się wskazać jednoznacznie jakie dokumenty należy przedłożyć celem otwarcia rachunku bakowego, gdyż wymogi każdego banku są inne. Przykładowo w hiszpańskim Santander należy podać powód otwarcia rachunku, dane paszportowe, a także dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia majątku. Przykładowo, oświadczenie księgowego o wypłacie dywidendy ze spółki nie jest wystarczające, bank oczekuje przedłożenia dokumentu z pieczęcią urzędową lub elektronicznym potwierdzeniem złożenia w urzędzie – takim dokumentem jest np. PIT, który należy przetłumaczyć przysięgle. Bank oczekuje także, iż jego klienci będą posiadali lokalny numer identyfikacyjny, w przypadku Hiszpanii mówimy o numerze NIE.


Czy można otworzyć zagraniczny rachunek przez internet, tj. online?

Co do zasady w tradycyjnym, stacjonarnym banku nie jest to możliwe. Nawet jeśli na stronie widnieje opcja załóż rachunek online, w praktyce znaczy to, że można złożyć wniosek o otwarcie rachunku, ale rachunek ten nie będzie aktywny do momentu osobistej wizyty w banku i weryfikacji tożsamości w placówce.

Alternatywą dla otwarcia rachunku w banku tradycyjnym jest otwarcie relacji w instytucji płatniczej. Kiedyś takie rozwiązanie mogło wydawać się egzotyczne, nietypowe, natomiast obecnie przechodzi powoli do porządku dziennego. W przypadku wielu instytucji płatniczych weryfikacja tożsamości odbywa się podczas zdalnie, np. podczas połączenia wideo.


Konto online – czym kierować się przy wyborze?

Instytucje płatnicze podlegają nadzorowi finansowemu w kraju swojej rejestracji. W każdym przypadku warto sprawdzić czy dany podmiot funkcjonuje w oparciu o obowiązujące prawo, posiada zgłoszenia i licencję.


Czy rachunek bankowy za granicą gwarantuje bezpieczeństwo?

Posiadanie rachunku bankowego za granicą może być sposobem na zabezpieczenie środków pieniężnych. Przykładowo sytuacja na Ukrainie oraz związana z nią migracja pokazuje, iż posiadanie rachunku bankowego za granicą może być bardzo przydatne. Jeżeli jednak otwierając rachunek za granicą oczekujemy poza bezpieczeństwem i dywersyfikacją dodatkowo pełnej anonimowości, w szczególności pod kątem organów skarbowych, możemy się przeliczyć.


Tajemnica bankowa – czy nadal jest faktem?

Otwierając rachunek bankowy za granicą często liczymy na dodatkową anonimowość. Musimy wiedzieć, iż owocem działań m.in. Unii Europejskiej są regulacje mające na celu wymianę określonych informacji związanych z rachunkami bankowymi, ich posiadaczami oraz saldem na rachunku: CRS czyli Common Reporting Standard. Na podstawie CRS banki automatycznie przekazują właściwym organom podatkowym nie tylko imię i nazwisko posiadacza rachunku. Organ, w którym posiadacz rachunku ma rezydencje podatkową, otrzymuje informacje dotyczące: miejsca i data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości oraz numery identyfikacji podatkowej (TIN).  Jednak dane identyfikacyjne to nie wszystko –numery rachunków bankowych, saldo na tych rachunkach i wartość zgromadzonych aktywów są również uwzględnione w raporcie. Uzyskane odsetki brutto na rachunkach powierniczych i depozytowych, dywidendy czy wartość przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów również.

Podsumowując, istnieje możliwość otwarcia rachunku bankowego za granicą. Nie jest to proste, ale też nie jest niemożliwe. Rachunek bankowy np. w euro czy frankach w ocenie wielu jest swoistym zabezpieczeniem przed spadkiem kursu złotówki, jednak nie możemy liczyć, że o rachunku nie dowiedzą się polskie organy. Na to liczyć nie można, a na pewno nie w Unii Europejskiej czy wśród sygnatariuszy CRS.

Więcej o anonimowości rachunków przeczytasz tutaj.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.