Wniosek o nadanie statusu NHR w Portugalii odrzucony w 2024 – co dalej?

Status NHR w Portugalii zmiany w 2024

System non-habitual resident – NHR w Portugalii uległ zmianie. Portugalski parlament zatwierdził zaprzestanie trwania tego systemu na preferencyjnych zasadach z końcem 2023 r. Jednak osoby, które spełniają określone wymagania, mogą nadal ubiegać się o rozliczanie się według tego specjalnego systemu podatkowego do końca 2024 roku.

Kto może odwołać od decyzji – brak nadania statusu NKR w Portugalii

Aby kwalifikować się, osoby fizyczne, muszą spełniać jedno z następujących kryteriów:

  • podpisanie umowy o pracę, zawarcie umowy o delegację przed 31 grudnia 2023,
  • zawarcie umowy najmu lub umowy o użytkowanie lub zakup nieruchomości przed 10 października 2023,
  • zawarcie umowy rezerwacyjnej na nabycie nieruchomości przed 10 października 2023,
  • zapisanie osób pozostających na utrzymaniu w placówce edukacyjnej do 10 października 2023,
  • posiadanie ważnej wizy pobytowej lub zezwolenia na pobyt ważne do dnia 31 grudnia 2023 lub
  • rozpoczęcie procedury ubiegania się o wizę pobytową lub zezwolenie na pobyt przed 31 października 2023.

Istotne przesłanki – status NHR w Portugalii

Nierzadko zdarza się, że portugalskie organy podatkowe odrzucają wnioski o nadanie statusu NHR, nawet jeśli podatnik spełnia „istotne przesłanki” do uzyskania tego statusu.

Do „istotnych przesłanek” według sądu należą:

  • spełnianie wymogów rezydencji podatkowej w Portugalii w danym roku;
  • nieposiadanie statusu rezydenta podatkowego na terytorium Portugalii w żadnym z poprzednich pięciu lat, w których stał się rezydentem podatkowym w Portugalii.

Odmowa może wynikać z faktu, że wniosek nie został złożony w terminie lub podatnik był już zarejestrowany jako rezydent podatkowy, nie zdając sobie sprawy z upływu terminu składania wniosków.

Status NHR w Portugalii – Sąd Arbitrażowy a odrzucenie wniosku przez Urząd

Portugalski Arbitrażowy Sąd Podatkowy (CAAD) wydał dwie decyzje (sprawy nr 777/2020-T i 188/2020-T), w których podatnik odwołał się poprzez wskazanie analizy rocznego wymiaru podatku wskazując, że był uprawniony do skorzystania z systemu NHR, podczas gdy nie złożył wniosku o NHR w odpowiednim czasie, a nawet biorąc pod uwagę, że jego wniosek o NHR został wyraźnie odrzucony przez portugalski organ podatkowy.

Sąd orzekł na korzyść podatnika i uznał, że miał on prawo do opodatkowania swoich dochodów zgodnie z reżimem podatkowym non-habitual residence, gdyż spełniał istotne przesłanki do uzyskania tego statusu, mimo że nie dotrzymał terminu złożenia wniosku o NHR.

Status NHR w Portugalii – czy mogę się odwołać od negatywnej decyzji?

Chociaż te decyzje sądu dają pewną nadzieję osobom, których wnioski zostały odrzucone, może być konieczne podjęcie działań prawnych w celu zapewnienia uzyskania statusu NHR. Decyzje sądu odnoszą się do poszczególnych spraw – wnioskodawców i nie wiążą automatycznie organu podatkowego. W związku z tym sytuacja każdego podatnika może wymagać przeprowadzenia postępowania sądowego w celu zabezpieczenia jego praw w ramach systemu NHR.

Istnieją zatem rozwiązania, pozwalające na działanie w przypadku odrzucenia wniosku o nadanie statusu NHR. Jeżeli Twój wniosek o nadanie statusu NHR został odrzucony, skontaktuj się z nami, zweryfikujemy czy istnieją podstawy do wniesienia odwołania.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.