Spółka transportowa w Niemczech

Przeczytasz 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Jakie ograniczenia wprowadził Pakiet Mobilności?
  • Jakie są zalety posiada spółka transportowa w Niemczech?
  • Jaki rodzaj działalności wybrać jeżeli planujesz ubiegać się o licencję transportową w Niemczech?
  • Jakie wymogi musi spełnić spółka, aby uzyskać licencję transportową w Niemczech?

Pakiet mobilności

Na początku 2022 roku weszły w życie kolejne przepisy związane z Pakietem Mobilności. Pakiet Mobilności to zbiór regulacji prawnych dotyczących transportu drogowego w Unii Europejskiej, którego celem jest poprawa warunków pracy kierowców oraz regulacja rynku transportowego. Polscy przedsiębiorcy w branży transportowej uważają, że wprowadzone zmiany znacznie utrudniły spółkom zarejestrowanym w Polsce działanie na rynku międzynarodowym – zmiany przede wszystkim wpłynęły na koszt prowadzenia działalności. Do najważniejszych zmian należą:

  • powrót do bazy – kierowca musi mieć zorganizowaną tak pracę, aby raz na 4 tygodnie odbyć regularny odpoczynek tygodniowy w siedzibie pracodawcy lub w swoim miejscu zamieszkania.
  • przewozy kabotażowe – zgodnie z nowymi przepisami zabrania się wykonywanie tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez cztery dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego.

Więcej szczegółów o Pakiecie Mobilności przeczytasz tutaj.


Jakie zalety posiada spółka transportowa w Niemczech?

Coraz częściej, polscy przedsiębiorcy z branży transportowej pytają się o rejestrację spółki w Niemczech i uzyskanie licencji transportowej w tym kraju. Największą korzyścią płynącą z rejestracji spółki w Niemczech jest oczywiście niepodleganie ograniczeniom wynikającym z Pakietu Mobilności. Często polscy klienci posiadają rozbudowaną sieć kontaktów na rynku niemieckim i wykonują tam kabotaże. Decydując się na rejestrację spółki w Niemczech polski przedsiębiorca zyskuje praktycznie nieograniczony dostęp do tego rynku. Posiadając spółkę zarejestrowaną w Niemczech po zakończeniu operacji kabotażowych, nie obowiązuje okres zamrożenia kabotażu na 4 dni w danym kraju.

Dodatkowo, w związku z faktem, iż miejscem siedziby są Niemcy, pojazdy ciężarowe nie muszą wracać do Polski co 8 tygodni. Z naszego doświadczenia, świadczenie usług przez spółkę zarejestrowaną w Niemczech wiąże się z wyższą stawką wynagrodzenia, niż świadczenie tego samego typu usług przez spółkę polską nawet dla tego samego klienta.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć o opodatkowaniu spółki w Niemczech kliknij tutaj.


W jakiej formie założyć spółkę transportową w Niemczech?

Nie ma formalnych wymogów dotyczących rodzaju spółki, którą należy założyć, aby uzyskać licencję transportową w Niemczech. Może to być zarówno spółka UG jak i GmbH. Jednak w praktyce spółki transportowe są zakładane w formie GmbH, a to ze względu na wymogi dotyczące minimalnych środków finansowych, które musi posiadać spółka względem ilości aut, które będzie posiadała (o czym poniżej). Zatem najczęściej wybierana jest opcja spółki GmbH z ewentualnie opłaconym kapitałem w połowie. Przypominamy, iż minimalny kapitał zakładowy spółki w Niemczech to EUR 25.000.

Więcej o spółce w Niemczech przeczytasz tutaj.


Spółka w Niemczech – licencja transportowa

Spółka zarejestrowana w Niemczech, aby działać w branży transportowej musi uzyskać licencję. Aby tę licencję uzyskać musi spełnić szereg obowiązków i do wniosku załączyć sporo dokumentów. Podstawowe wymogi jakie musi spełnić spółka celem uzyskania licencji to:

– posiadanie realnej siedziby – biura oraz placu manewrowego o odpowiedniej wielskości w stosunku do ilości aut, które będzie posiadała spółka;

– spółka musi posiadać odpowiednią ilość środków finansowych – wysokość tych środków zależy od ilości aut, które spółka będzie wykorzystywała do transportu: € 9.000 za pierwszy samochód – po € 5.000 za każdy kolejny;

– spółka musi mieć odpowiednio wykwalifikowaną osobę jako zarządcę transportem (tzw. Verkehrsleiter);

– ponadto członkowie zarządu spółki i osoba zarządzająca transportem muszą być niekarani.

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków spółka musi załączyć liczne dokumenty, które może uzyskać z Urzędu Skarbowego, ZUSu, sądu rejestrowego, KRK czy od księgowego spółki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej jak uzyskać licencję transportową, jaki to jest koszt i ile realnie trwa proces skontaktuj się z naszym ekspertem, który podzieli się z Toba swoją praktyczną wiedzą.

Nasi eksperci doradzają również w kwestii uzyskania licencji transportowej w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o spółce transportowej w Czechach kliknij tutaj lub skontaktuj się z naszym zespołem

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.